Åpnet landstrømanlegg

Sandnes havn KF har i dag åpnet sitt nye landstrømsanlegg. Anlegget er støttet av Enova og gir havne mulighet til å legge to skip på landstrøm.  Anskaffelsen ble gjort samtidig som kaien ble forlenget...

Krever tiltakspakke

Seks fagforeninger krever at regjeringen straks får på plass en tiltakspakke for å redde den maritime næringen. Forbundene Nito, Tekna, Fellesforbundet, lederne, FLT og Negotia har over tid løftet frem den kritiske situasjonen maritim...

Har fastsatt ny forskrift

Den nye sjøtrafikkforskriften inneholder en rekke nye, viktige bestemmelser for blant annet sjøtrafikksentralene. Regjeringen utreder videre forslag om krav til fartøy over 500 bruttotonn om bruk av engelsk ved kommunikasjon på sjøtrafikksentralenes arbeidskanaler. Det...

Utvikler ny småbåthavn – jakter leverandør

Horten havn, som på slutten av fjoråret kunne friskmelde Indre havn etter en svært omfattende rehabilitering, skal utvikle en ny småbåthavn i dette området, i det som omtales som Indre havneby. Horten Havn ønsker...

Høy grad av gjenbruk

Minst mulig kastes når man rehabiliterer Oslo Havns storstue, Skur 38, på Akershusstranda. Oslo Havn skal selv gjenbruke en del møbler når de rehabiliterte lokalene står klare til neste år. Disse møblene er inntil...

Starter arbeidet med skipstunnel

Kystverket har nå mottatt oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet, som i realiteten gir grønt lys til oppstart av forarbeidet for bygging av Stad skipstunnel. Det er i det som heter et supplerende tildelingsbrev for 2021 at...

Havnemagasinet 01-21

I dette nummeret av Havnemagasinet retter vi fokus på hvilke følger pandemien får for inndekning av Kystverkets kostnader. Som kjent har blant annet cruiseflåten uteblitt det siste året og dette medfører et solid inntektsbortfall...

Flere dødsulykker på norske næringsfartøy

Tallet på både skipsulykker og personulykker økte i 2020. Flesteparten er heldigvis av mindre alvorlig karakter, men utviklingen innen dødsulykker bekymrer Sjøfartsdirektoratet. Åtte sjøfolk mistet livet som følge av ulykker på norske skip. I...

Ny terminaltraktor med EV-teknologi

Den nye elektriske, utslippsfrie og miljøvennlige EV-terminaltraktoren Terberg BC presenteres nå på det Skandinaviske markedet. Med EV-terminaltraktoren Terberg BC har den nederlandske produsenten utvidet serien av elektriske terminaltraktorer og imøtekommer dermed et økende behov...