Havila Kystruten vil på børs

Havila Kystruten henter egenkapital for å finansiere oppstart og drift av de fire nye miljøvennlige kystruteskipene. Havila Kystruten starter i dag privat plassering av 450-500 million kroner i ny egenkapital til selskapet.  Pengene skal...

Enova avvikler støtteordning

Enova avvikler støtten til infrastruktur for kommunale- og fylkeskommunale transporttjenester. Årsaken er at batterielektrifisering er introdusert og har etablert seg som en egnet løsning for null- og lavutslipp offentlige transporttjenester.  – Enovas rolle er å bidra til...

Havnekonferansen er tilbake

Fjorårets konferanse måtte naturlig nok kanselleres som følge av smittesituasjonen, men nå er man tilbake bedre enn noen gang. Havnekonferansen har i løpet av få år etablert seg som en nasjonal konferanse med deltakere...

Beholder sin sterke andreplass

Norge beholder sin sterke plassering på Paris MoUs rangering av flaggstatene. Dette viser at det norske flagget er et kvalitetsflagg. Plasseringene på denne listen baserer seg på tilbakeholdelser innen havnestatssamarbeidet, som består av 27...

Lanserte nytt fjordcruise i Narvik

Fra og med lørdag 19. juni kan man daglig bli med på Fjord Cruise Narvik. En vakker båttur i historisk interessante omgivelser fra Narvik til Rombaksbotn med to daglige avganger i sommer. Norway’s best...

Satser med Hyster

Brubakken AS i Norge og Brubakken AB i Sverige har inngått avtale med Hyster om å bli distributør for Hyster sitt produktsortiment innen trucker i Norge og Sverige fra og med 1. juni 2021....

Søker teknisk sjef

Grenland Havn IKS søker ny teknisk sjef. Den spennende stillingen ble ledig etter at tidligere teknisk sjef Torben Jepsen fikk stillingen som havnedirektør nå fra juni. Teknisk sjef i Grenland Havn har det overordnede...

Skal lage ny strategi

Regjeringen har oppnevnt deltagere fra hele det maritime Norge til å utarbeide en ny Maritim21-strategi for forskning, utvikling og innovasjon. Strategien skal se særlig på teknologi- og forskningsmuligheter innen grønn skipsfart og digitalisering – Regjeringen...