Om oss

Havnemagasinets historie starter så tidlig som i 1999. Da kom bladet en kort periode ut under navnet Norsk Havneavis, før det ble endret til Havneavisen.

I 2007 endret bladet navn nok en gang navn, til Knutepunkt. Dette som følge av endringer som skjedde i bransjen. Havnene skulle i større grad fremstå som godsknutepunkter og vi fulgte opp med å bytte navn.

Et knutepunkt kan på den annen side være så mangt og navnet forteller lite om hva slags blad vi egentlig er. Over noe tid etter 2013 har vi operert med tittelen Havnemagasinet Knutepunkt og fra 2016 går tidskriftet under benevnelsen Havnemagasinet.

Bladets formål er å være landets ledende på fagstoff om det som skjer i og tilknyttet til havnene, med hovedfokus på godshavnene.

I en mediehverdag preget av at ulike mediekanaler reproduserer hverandre, ønsker Havnemagasinet å skille seg ut ved å være mer dyptpløyende og fremstå mer faglitterært.

Bladet er et uavhengig tidsskrift og utkommer seks ganger pr. år.

Havnemagasinet trykkes hos Grøset, og produseres etter miljøstandardene ISO 14001, EMAS og Svanemerket. Produksjonen er klimanøytral. CO2-utslippet er kompensert.