Annonsering

Havnemagasinet er Norges eneste havnefaglige tidsskrift og gjennom oss får du således en unik annonsekanal.

Gjennom seks utgaver pr. år når du direkte med annonser rettet mot lesere som er unikt tilknyttet havnedrift på en eller annen måte, enten som arbeid, verv eller som livsstil.

Leserundersøkelser viser at annonsering gjennom magasiner av vår karakter ofte har en verdi som er opp mot fem ganger høyere enn tilsvarende i for eksempel avis.

Med bakgrunn i faglig vurderte artikler, som fordrer «dypdykk» blant våre lesere, har hvert nummer av Havnemagasinet lang levetid. Hos oss vil dine annonser treffe mye mer riktig, enn dersom du for eksempel velger å annonsere i en riksdekkende dagsavis.

En stor del av våre lesere er beslutningsdyktige ledere og gjennom å annonsere i Havnemagasinet når du de som fatter beslutninger om investeringer i og tilknyttet havnedrift.

Havnemagasinet har vært en del av den norske havnenæringen siden 1999. Det har gitt oss et godt renommé og skaffet oss en status som den viktige og riktige plassen å være, for annonsører som har produkter og tjenester å selge til dem som er knyttet næringen.

Her finner du medieplan for 2019

Kontakt gjerne Hilde Holtekjølen for annonsetilbud både i bladet og her på nettsiden.

Hilde treffes på telefon +47 90 12 70 06 eller på e-post hilde@a2media.no