Abonnement

Havnemagasinet utkommer kun i abonnementsform. Dette betyr at bladet ikke er å få i løssalg.

Bladet utkommer seks ganger pr. år og distribueres blant annet til alle havner i Norge, Sverige og Danmark.

I tillegg til dette har vi mange abonnenter innen offentlig forvaltning, transportkjøpende vareeiere, speditører og leverandørindustri til havn.

Bladet produseres med det mål for øyet at alle som jobber med havn eller er engasjert i havn på en eller annen måte skal kunne ha nytte av å lese det vi skriver om.

Abonnement på Havnemagasinet er fradragsberettiget som faglitteratur.

For å bestille abonnement på Havnemagasinet kan du ringe vår abonnementsavdeling på telefonnr.+47 469 41 000 eller sende en e-post til abonnement@havnemagasinet.no

Havnemagasinet tilbyr gunstige gruppeabonnement.