Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Foto: Olav Heggø/Fotovisjon)