snohetta—stad-skipstunnel—view-4 (1)

Klart for å starte kvalitetssikring av konsekvensutredningen for Stad skipstunnel. (Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta)