Båtkortesje i Oslofjorden 17. mai

Verdens største cruiseskip med bildekk, MS «Color Magic», inviterer til 17. mai kortesje for småbåter i Oslofjorden. «Color Magic» har avgang klokken 1000 fra kaien på Hjortnes. Cruiseskipet tar en runde rundt Kavringen og...

Søknadsfrist denne uka

Denne uka går fristen ut for de som ønsker tilskudd til havneeffektivisering. Det var tidligere i vår at Kystverket lyste ut nok en ny runde med tilskudd til effektive og miljøvennlige havner. Tilskuddet skal...

Havnemagasinet 02-21

Nytt blad er nå på vei ut i postkassene. Denne gangen med et eget temabilag om Havnesikring. Her ser vi blant annet på havnesikring under pandemien og nye forskrifter som lar vente på seg....

Sier opp avtale med Color Line

Halvannet år etter at Securitas overtok en stor leveranse til Color Line, avslutter sikkerhetsselskapet kontrakten. I følge fagbladet Aktuell Sikkerhet er begrunnelsen korona-relatert. – Reiselivsbransjen er som kjent spesielt rammet av koronapandemien, og sviktende...

Søker bemannet teststasjon

Kristiansand kommune er ute i markedet og etterspør tilbud på levering av bemannet teststasjon for Covid 19-testing av innreisende fergepassasjerer som ankommer Kristiansand havn uten kjøretøy. Passasjerer som ankommer‏‏‎‏‎‪‬‎‎‬‬‏‎‪‬‏‏‏‎‎ i kjøretøy vil bli testet...

Rekordmange søker maritim utdanning

Søkertallene til høyere utdanning er offentliggjort. Tallene viser at andelen studenter som ønsker en maritim karriere, er rekordhøy. Søkertallene til de mest populære maritime studieretningene har økt med 35 prosent, sammenlignet med fjoråret. Samlet...

Fokus på bærekraft innen samferdsel

Første uken i mai inviterer Norconsults markedsområde for samferdsel til en tettpakket uke med hele tolv spennende webinarer med fokus på bærekraftig utvikling. Uken er bygget opp etter tematikken som ligger i sertifiseringssystemet CEEQUAL....

Målrettes mot marin forsøpling

Regjeringen vil videreutvikle arbeidet mot marin forsøpling og har besluttet at Senter for oljevern og marint miljø i Svolvær skal bli et nasjonalt senter dedikert til dette arbeidet. Senterets ansvar innen oljevern skal overføres...

Høring om endringer i sjøtrafikkforskriften

På vegne av Samferdselsdepartementet sender Kystverket på høring forslag til endringer i sjøtrafikkforskriften. Endringene skal tre i kraft 1. juni 2021 og inkluderer endringer i rutetiltakene i norsk økonomisk sone og etablering av Kinn...