Havnemagasinet

700 mill. til ”Kystruten Bergen-Kirkenes”

Av enkeltstående budsjettposter har avtalen med Hurtigruten spesiell interesse i hele Kyst-Norge. Hurtigruten nevnes ikke ved navn; det legges jo opp til en anbudsrunde for ”Kystruten Bergen–Kirkenes”, hvor Hurtigruten eventuelt blir én av flere...