Cxense Display

Norske Havner om ny havne- og farvannslov

Om farvannsforvaltningen skal overlates til Kystverket, nye havnekapitalregler og skille mellom myndighetsutøvelse og forretningsutøvelse, er de tre endringene i forslag til ny havne- og farvannslov Norske Havner umiddelbart kommenterer. Havnelovutvalgets forslag til ny havne-...

Forslag til ny havne- og farvannslov

– Havne- og farvannslovutvalgets utredning er et viktig innspill i regjeringens arbeid for å sikre et høyt sjøsikkerhetsnivå og miljøvennlig sjøtransport. Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han torsdag mottok forslag til ny havne-...

Historisk i Bergen Havn

Her blir MS Spitsbergen historisk: Som det aller første skipet i Hurtigrutens 125-årige historie tar hun i bruk landstrøm for å kutte utslipp. Nå følger resten av Hurtigrutens skip etter. – Dette er en...

Color Line fortsatt under norsk flagg

Nærings- og fiskeridepartementet har informert om at de vil gjennomføre endringene for utenriksferger under norsk flagg som ble varslet i 2015. Dette innebærer at Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) også kan benyttes for passasjerskip i...

Dårlig styring hovedforklaringen

Dårlig styring har ført til mer godstransport på veiene, fastslår Riksrevisjonen. Det er kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport, mener Riksrevisjonen. Målet om å overføre godstransport over...

Titall seilinger kanselleres

Ifølge Avisa Nordland kanselleres rundt ti seilinger med MS Roald Amundsen i Antarktis, fordi skipet først blir klar for levering i 2019. Det rammer opp mot 3.000 passasjerer. – La meg være den første...

Prostneset en del av byens sjel

Nye Prostneset åpner i løpet av våren 2018. Stedet har vært et sentralt handels- og næringsområde i flere hundre år. Fra 1250-tallet og i 600 år var byens kirkested her. På 1900-tallet ble området...

Bakterier mot oljeforurensning

I  naturen finnes det en rekke bakterier som har tilpasset seg å spise ulike typer og deler av stoffene som oljer og gasser er bygd opp av. Kystverket ønsker nå å gjennomføre praktiske studier...