Havnemagasinet 01-21

I dette nummeret av Havnemagasinet retter vi fokus på hvilke følger pandemien får for inndekning av Kystverkets kostnader. Som kjent har blant annet cruiseflåten uteblitt det siste året og dette medfører et solid inntektsbortfall...

Flere dødsulykker på norske næringsfartøy

Tallet på både skipsulykker og personulykker økte i 2020. Flesteparten er heldigvis av mindre alvorlig karakter, men utviklingen innen dødsulykker bekymrer Sjøfartsdirektoratet. Åtte sjøfolk mistet livet som følge av ulykker på norske skip. I...

Ny terminaltraktor med EV-teknologi

Den nye elektriske, utslippsfrie og miljøvennlige EV-terminaltraktoren Terberg BC presenteres nå på det Skandinaviske markedet. Med EV-terminaltraktoren Terberg BC har den nederlandske produsenten utvidet serien av elektriske terminaltraktorer og imøtekommer dermed et økende behov...

Ekornes seiler videre med Schenker

Langsiktig samarbeid gir resultater. Schenker og Ekornes har siden 2016 utviklet møbelgigantens logistikkløsning i retning av mere sjøfrakt. Med egen havn i Sykkylven for større lasteskip har man utnyttet sjøveien og redusert bruk av...

Ny ro-ro-kai overlevert i Narvik

Narvik Havn har fått overlevert sin nye ro-ro-kai. Kaia som ligger på Fagernes ved Narvik har kostet 30 millioner kroner å realisere. Byggetiden på prosjektet har vært på et halvt år og har resultert...

Milepæl for Kystverket

For første gang kan Kystverket sende navigasjonsvarsler til polare strøk ved bruk av satellitter. Store avstander og ekstreme klima- og værforhold i nordlige og polare havstrøk gjør muligheten til å kommunisere ekstra viktig. Det...

I drift fra sommeren

Verftet i Tyrkia har kommet med ny leveringsdato, og ut fra de datoene vil de nye skipene til Havila Kystruten komme i drift fra sommeren.  Skipene skulle seile fra nyttår, men koronapandemien har gitt...

Geir Berg til Rambøll

Etter fire år i konsulentfellesskapet Flowchange går nå Geir Berg til Rambøll, hvor han hovedsakelig skal konsentrere seg mest om offentlig finansierte utviklingsprogrammer rettet mot det grønne skiftet, der oppgaven består i å gi...

Vil legge flere skip i opplag

Utvalg for havn i Flekkefjord kommune har satt av inntil 400 000 kroner til Flekkefjord Havnevesen for utarbeidelse av reguleringsplan for området fra Byggvika til området ved Trollå. Det foreligger planer for å benytte...