Våre lesere

Havnemagasinet leses av mange ulike yrkesgrupper. Via oss kan du nå et bredt spekter av beslutningstakere. Ring Hilde på telefon 901 27 006 for å annonsere. Hun tilbyr nå pakkeløsninger for annonsering i papirutgaven,...

– Ubenyttet mulighet til å satse på infrastruktur 

Godsalliansen påpeker at regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett hadde gledelige nyheter som økt støtte til programmene «Godsoverføring fra vei til sjø» og «Grønt Skipsfartsprogram», men få andre satsinger for en mer effektiv godstransport. – Det er positivt med...

Ingen penger til dypvannskai

Regjeringen foreslo ingen midler til  det planlagte dypvannskai prosjektet i Mo i Rana, da de i dag la frem sitt forslag til  revidert nasjonalbudsjett for Stortinget. – Vi har nå store forventninger til at...

25 millioner til flytting av gods

– I Norge har vi muligheten til å benytte den lange kystlinjen vår til å frakte varer og gods. Det er mer miljøvennlig og trafikksikkert enn på veien. Derfor har tilskuddsordningen for å få...

Mer til ferger

– Regjeringen har en klar ambisjon om flere null- og lavutslippsferjer. Nå følger vi opp lovnadene våre og foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger på fylkesveiferjene, sier kommunal- og moderniseringsminister...

Forlenger reglene for smittefri betaling

– Selv om vi sakte, men sikkert åpner opp Norge og tar hverdagen tilbake etter koronautbruddet, må vi fortsatt forhindre smitte av viruset. Derfor ønsker vi å fortsette med skiltgjenkjenning av biler som grunnlag...

Digitalt folkemøte om NTP

Samferdselsminister Knut Arild Hareide inviterer til digitalt folkemøte mandag 11. mai kl. 18.00. Tema er ny Nasjonal transportplan (NTP) som legges fram våren 2021. Sendingen kan følges både på Facebook og som nett-tv på...

Alle båter helektriske

Oslofjorden blir grønnere når Norges største bilfrie båtsamband mellom Aker brygge og Nesoddtangen er helelektrifisert. Hurtigladeteknologien som benyttes er den første av sitt slag i Norge. På under ett år er de tre fartøyene...

18 prosjekter får landstrømstøtte

I overkant av 7 millioner kroner er tildelt i forprosjektstøtte til virksomheter som ønsker å bygge landstrømanlegg i norske havner. – Over tid skal det lønne seg å selge strøm til skip, og forprosjekt...