Forenkler navnet

Generalforsamlingen i Bergen Havn har vedtatt å forenkle navnet på selskapet, og endrer navnet fra Bergen og Omland Havn AS, til Bergen Havn AS. Det har lenge vært benyttet to navn på selskapet, det...

Havna fikk klima- og miljøpris

Den første klima- og miljøprisen i Vestland gikk til Bergen Havn Årets prisvinner har utmerket seg både regionalt og internasjonalt med tiltak som vil få ringverkninger for skipsfarten. Spesielt to store prosjekt har vært...

Hun blir ny sjef for havna i Harstad

Harstad havnestyre har i sitt møte tirsdag tilsatt Anne Britt Bekken i stillingen som havnedirektør. Bekken kommer fra stillingen som lufthavnsjef ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. En stilling hun har hatt i tre og ett...

Disse vil bli havnefogd i Kristiansund

Det er 43 søkere, 40 menn og tre kvinner, til stillingen som havnefogd i Kristiansund og Nordmøre Havn. Havnemagasinet har hele søkerlisten. Havnekaptein, i dag konstituert havnefogd, Geir Kjønøy er blant de mange søkerne....

Får ny miljøvennlig oppsynsbåt

Oslo Havn har inngått kontrakt med Maritime Partner AS i Ålesund om kjøp av et nytt miljøvennlig hybridfartøy, med forventet levering første kvartal 2021. Den nye båten skal benyttes til havneoppsyn samt eskortering av...

Boreal satser elektrisk

36 elektriske turbusser skal erstatte like mange dieselbusser, og et fergesamband i Rogaland blir helelektrisk. Enova bidrar med nærmere 90 millioner kroner til kjøretøy, fartøy og ladeinfrastruktur når Boreal nå vil elektrifisere persontransport på...

Endelig klart for «Rygeelektra»

Rederiet Rødne tok i slutten av april stolt tatt imot verdens raskeste, elektriske katamaran. Den skal nå gi grønn turisme et tydelig symbol i Ryfylkefjordene. I en ellers mørk reiselivshverdag, preget av koronautbruddet, var...

Flagger om MS «Oslofjord»

Fjord Line kunngjorde i mars en intensjon om å endre flagg på ett av sine fire skip fra det danske skipsregister DIS, til det norske skipsregister NOR. Dette er nå besluttet å gjennomføre. Årsaken...