Category: Vest-Agder

Bygger cellespuntdeponi i Flekkefjord

NRC Group er tildelt kontrakt på 36 millioner kroner av Flekkefjord kommune for bygging av et nytt deponi ved Tjørsvågstrand i Flekkefjord. Kontrakten er en generalentreprise og arbeidet skal utføres av NRC Groups datterselskap,...

Landstrømanlegg betales av EU

Staten har delt ut 439.000  kroner til landstrømprosjekter i norske havner. Ikke én krone har gått til landstrøm for cruisenæringen. Landstrømanlegget på cruisekaien i Kristiansand er finansiert av EU. – Vi er selvfølgelig stolte...

Port Forward ‘fremtidens havn’

Kristiansand havn har store forventninger som brukerpartner i Port Forward-prosjektet. Havneselskapet skriver på sin hjemmeside, under tittelen ‘Vi lager fremtidens havn’: «Kick-off møte for det EU-finansierte prosjektet Port Forward ble holdt i Magdeburg, Tyskland...

Med i skandinavisk havnenettverk

Et nytt havnenettverk bestående av havnene i Kristiansand, Hirtshals, Larvik, Grenland, Risavika, Bergen, Gøteborg og Zeebrugge er startet opp med mål om å styrke de intermodale forbindelse mellom havnene. Det melder Kristiansand Havn på...

Havnesamarbeid i sør aktualisert

Styreleder Ove Nodeland i Mandal Havn ønsker seg mer industri og flere arbeidsplasser i Strømsvika, noe som aktualiserer et nærmere samarbeid med Kristiansand Havn. Det melder Lindesnes/l-a.no. I november anbefalte havnefogd Olav J. Neset...

Har sikret sjøtrafikk i 150 år

Helt fra 1825 har det stått sjømerke som veiledning for sjøfarende på øya Låven i Mandal kommune. I 1867 stod Ryvingen fyr ferdig. I de 150 årene som har gått siden da, har manges...

Innsigelser til havn i Kongsgård- og Vige-området

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø går inn for flere innsigelser til havn i Kongsgård- og Vige-området i Kristiansand. Det skriver Vest-Agder fylkeskommune på sin hjemmeside: Fylkestinget skal 24. oktober fastsette hva som blir...

Bekymret for havneberedskap

Havnedirektøren i Kristiansand frykter for nasjonal beredskap når Forsvaret forsvinner fra Sørlandet. – Vi er et nasjonalt knutepunkt, men ser med bekymring på at Forsvaret, Heimevernet og Sjøheimevernet reduseres og blir nærmest borte, sier...