Category: Ukategorisert

Enova avvikler støtteordning

Enova avvikler støtten til infrastruktur for kommunale- og fylkeskommunale transporttjenester. Årsaken er at batterielektrifisering er introdusert og har etablert seg som en egnet løsning for null- og lavutslipp offentlige transporttjenester.  – Enovas rolle er å bidra til...

Havnekonferansen er tilbake

Fjorårets konferanse måtte naturlig nok kanselleres som følge av smittesituasjonen, men nå er man tilbake bedre enn noen gang. Havnekonferansen har i løpet av få år etablert seg som en nasjonal konferanse med deltakere...

Beholder sin sterke andreplass

Norge beholder sin sterke plassering på Paris MoUs rangering av flaggstatene. Dette viser at det norske flagget er et kvalitetsflagg. Plasseringene på denne listen baserer seg på tilbakeholdelser innen havnestatssamarbeidet, som består av 27...

Rekordmange søker maritim utdanning

Søkertallene til høyere utdanning er offentliggjort. Tallene viser at andelen studenter som ønsker en maritim karriere, er rekordhøy. Søkertallene til de mest populære maritime studieretningene har økt med 35 prosent, sammenlignet med fjoråret. Samlet...

Høring om endringer i sjøtrafikkforskriften

På vegne av Samferdselsdepartementet sender Kystverket på høring forslag til endringer i sjøtrafikkforskriften. Endringene skal tre i kraft 1. juni 2021 og inkluderer endringer i rutetiltakene i norsk økonomisk sone og etablering av Kinn...