Category: Ukategorisert

– Svakt budsjettforlik for maritim næring

Økt formuesskatt og ingen videre styrking av nettolønnsordningen for norske sjøfolk betyr dårligere vilkår for norsk maritim næring. – Budsjettforliket er svært skuffende. Maritim næring skaper arbeidsplasser og verdier langs hele kysten og i...

Hareide blir ny sjøfartsdirektør

Siviløkonom Knut Arild Hareide er av Kongen i statsråd i dag utnevnt som direktør for Sjøfartsdirektoratet for en åremålsperiode på seks år. Hareide tiltrer stillingen 1. januar 2022. – Sjøfartsdirektoratet skal bidra til å...

Ny generaldirektør for Europa

Næringsorganisasjonen Cruise Lines International Association (CLIA) ansetter Marie-Caroline Laurent som generaldirektør for CLIA i Europa, med virkning fra 15. november 2021. Laurent er transportpolitisk ekspert som kommer fra lederroller i International Air Transport Association (IATA) i...

Jakter på havnespy

Før helga var Havforskningsinstiuttet og Bergen Havn på tokt i og rundt havnepassenget med ROV-kamera, på jakt etter den beryktede japanske sjøpungen Didemnum vexillum, også kalt havnespy. Havnespy ble oppdaget første gang ved Engøysundet...

Tilskuddsordning om sjøvett for barn og unge

Sjøfartsdirektoratets tilskuddsordning for sjøvettaktiviteter er åpnet. Søknadsfristen er 1. november 2021 og midlene kan brukes i 2022. Sjøfartsdirektoratet arbeider for å redusere antall fritidsbåtulykker, og et av tiltakene er å få flere frivillige organisasjoner...

15 menn kjemper om jobben

Stavanger Havn har de siste årene hatt kvinnelig havnedirektør. Nå har Merete Eik valgt å søke nye utfordringer og hennes etterfølger skal nå ansettes. Etter at søknadsfristen er gått ut er det bare én...

Enova avvikler støtteordning

Enova avvikler støtten til infrastruktur for kommunale- og fylkeskommunale transporttjenester. Årsaken er at batterielektrifisering er introdusert og har etablert seg som en egnet løsning for null- og lavutslipp offentlige transporttjenester.  – Enovas rolle er å bidra til...

Havnekonferansen er tilbake

Fjorårets konferanse måtte naturlig nok kanselleres som følge av smittesituasjonen, men nå er man tilbake bedre enn noen gang. Havnekonferansen har i løpet av få år etablert seg som en nasjonal konferanse med deltakere...

Beholder sin sterke andreplass

Norge beholder sin sterke plassering på Paris MoUs rangering av flaggstatene. Dette viser at det norske flagget er et kvalitetsflagg. Plasseringene på denne listen baserer seg på tilbakeholdelser innen havnestatssamarbeidet, som består av 27...