Category: Ukategorisert

Ny studie om konkurransekraft

Verftsnæringen er sterkt påvirket av både oljeprisfallet og koronapandemien. Nå lyser Nærings- og fiskeridepartementet ut en ekstern studie som skal kartlegge markedssituasjonen i næringen og effekten av dagens virkemiddel.   – Verftsnæringen er en...

Havnemagasinet 06-20

Årets siste nummer er spekket med stoff om havn og sjøtransport. Julenummeret er nå på tur ut i postkassene til våre abonnenter og her er litt av det du kan lese mer om: I...

Leier ut toppetasjene

Oslo Havns hovedkontor (Skur 38) på Akershusstranda 19 skal moderniseres med tidsriktige og miljøvennlige løsninger og stå ferdig i 2022. Totalt 895 m2 arealer på plan i de to toppetasjene er ledige for leie...

Digital sjøkartkonferanse

Tirsdag og onsdag denne uka arrangerer Statens kartverk sin Sjøkartkonferanse. Årets konferanse blir arrangert som tre digitale sesjoner. Temaene er sikre og effektive havner, sjøkart for mindre fartøy og sjøkart for fritidsbåter. På grunn...

Havnemagasinet 05-20

I den siste utgaven av Havnemagasinet kan man blant annet lese om oppstarten av direkteseilinger med fersk laks fra Midt-Norge til Europa i regi av Kysthavnalliansen. Milepælen er nådd. Nå starter den aller viktigste...

Tydeliggjør regelverket

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag om endringer i forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Departementet foreslår en egen forskriftsbestemmelse om at passasjerskip registrert i norsk internasjonalt...

Fjord Line varsler oppsigelser og permitteringer

Fjord Line forbereder seg på at effektene av Coronaviruset vil vare lenge. Selv om likviditeten er sikret, setter selskapet nå i gang store kostnadskutt.  Dette vil også innebære oppsigelser og permitteringer av ansatte. –...