Category: Ukategorisert

Har fastsatt ny forskrift

Den nye sjøtrafikkforskriften inneholder en rekke nye, viktige bestemmelser for blant annet sjøtrafikksentralene. Regjeringen utreder videre forslag om krav til fartøy over 500 bruttotonn om bruk av engelsk ved kommunikasjon på sjøtrafikksentralenes arbeidskanaler. Det...

Havnemagasinet 01-21

I dette nummeret av Havnemagasinet retter vi fokus på hvilke følger pandemien får for inndekning av Kystverkets kostnader. Som kjent har blant annet cruiseflåten uteblitt det siste året og dette medfører et solid inntektsbortfall...

Ny studie om konkurransekraft

Verftsnæringen er sterkt påvirket av både oljeprisfallet og koronapandemien. Nå lyser Nærings- og fiskeridepartementet ut en ekstern studie som skal kartlegge markedssituasjonen i næringen og effekten av dagens virkemiddel.   – Verftsnæringen er en...

Havnemagasinet 06-20

Årets siste nummer er spekket med stoff om havn og sjøtransport. Julenummeret er nå på tur ut i postkassene til våre abonnenter og her er litt av det du kan lese mer om: I...

Leier ut toppetasjene

Oslo Havns hovedkontor (Skur 38) på Akershusstranda 19 skal moderniseres med tidsriktige og miljøvennlige løsninger og stå ferdig i 2022. Totalt 895 m2 arealer på plan i de to toppetasjene er ledige for leie...

Digital sjøkartkonferanse

Tirsdag og onsdag denne uka arrangerer Statens kartverk sin Sjøkartkonferanse. Årets konferanse blir arrangert som tre digitale sesjoner. Temaene er sikre og effektive havner, sjøkart for mindre fartøy og sjøkart for fritidsbåter. På grunn...