Category: Transport

NTP: – En rimelig god transportplan

Regjeringen har ikke foreslått et klimatak for Nasjonal Transportplan eller et arealregnskap for prosjektene, som Godsalliansen har etterspurt. Man mener likevel transportplanen har en satsing på godstransport på jernbane og sjøveien som vil ha...

NTP kommer fredag

Regjeringen legger frem stortingsmelding om ny transportplan (NTP) kommende fredag. Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og samferdselsminister Knut Arild Hareide vil presentere planen klokken 12.00....

Digitalt folkemøte om NTP

Samferdselsminister Knut Arild Hareide inviterer til digitalt folkemøte mandag 11. mai kl. 18.00. Tema er ny Nasjonal transportplan (NTP) som legges fram våren 2021. Sendingen kan følges både på Facebook og som nett-tv på...

Hvordan takler transportsystemene kriser?

SINTEF, NTNU og Trøndelag fylkeskommune går sammen om å dokumentere effekten av koronakrisen på transportnæringen, for å være forberedt på lignende situasjoner i fremtiden. Kunnskap bidrar til bedre beslutningsgrunnlag for prioriteringer og investeringer, og...

Godstrafikk kan gå som normalt

  All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk. Alle...

Krever trygg og seriøs transport

Godsalliansen lanserer opprop med mål om å fremme seriøse transportaktører og få farlige vogntog av veiene. Inspirert av en rekke enkeltbedrifter på sosiale media som Kaffemestern i Tromsø og Restaurant Lofotmat i Henningsvær, har...