Cxense Display

Category: Sjøtransport

Ny eier av Unifeeder

Nylig kunne et av rederiene som vi ser langs kysten, Unifeeder, kunngjøre at de var oppkjøpt av den globale terminal- og logistikkaktøren DP World of Dubai. – DP World er en ledende leverandør av...

Shopper sikkerhetstjenester


Karmsund Havn er ute i markedet og vil inngå rammeavtale vakt- og sikkerhetstjenester i havna. Det skal inngås rammeavtale med et vaktselskap som skal ivareta de forpliktelser KH har etter reglene om International Ship...

Møt Norske Havner på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuka finner...

Havila signerte kystrutekontrakt

Kystruten Berge–Kirkenes er et viktig transporttilbud for folk langs norskekysten. Helt nylig undertegnet Havila Holding AS kontrakt om å betjene 4 av totalt 11 ruter fra 2021. På signeringen var Havila Holding AS representert...

Starte sjøbasert godsrute?

Har du planer om å starte en sjøbasert godsrute? Kystverket skal i 2018 dele ut 75 millioner kroner i tilskudd. Kystverket inviterer redere, havner, speditører og andre interesserte til informasjonsmøter i Stavanger og Trondheim...

Vil stimulere til mer sjøtransport

Etter en ekstern høringsrunde er Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 nå vedtatt. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og...