Category: Sjøtransport

Gjenopptar tilsyn

Fra 27. april vil direktoratet gjenoppta noe normal tilsynsaktivitet. I første omgang starter våre inspektører med sertifikatinspeksjoner og uanmeldte tilsyn i Norge. Fjerntilsyn videreføres der det er hensiktsmessig. Siden 12. mars har Sjøfartsdirektoratet kun...

Seks nye uker med driftsstans

Strenge corona-restriksjoner har ført til full stans i reisende og lammet reiselivs- og transportnæringen. Nå må Hurtigruten forlenge den midlertidige driftsstansen i seks nye uker. Hurtigruten har permittert nesten 3000 ansatte, og er tvunget...

Krisen øker interessen 
for robust sjøtransport

Koronakrisen utfordrer norsk varetransport. Interessen for robuste forsyningslinjer sjøveien øker. Kysthavnalliansen hjelper nå vareeiere med alternative transporter.     Norske havner styrer ikke klar av myndighetspålagte begrensninger som følge av utbruddet av Covid-19. Samtidig...

Ny president i Norges Rederiforbund

Paul-Christian Rieber, administrerende direktør i GC Rieber AS og styreleder i GC Rieber Shipping ASA, er på generalforsamlingen 31. mars valgt til ny president i Norges Rederiforbund. – Det ingen tvil om at den...

Vurderer norsk flagg på MS «Oslofjord»

Fjord Line har intensjoner om å endre flagg på et av sine fire skip fra det danske skipsregister, DIS, til det norske skipsregister, NOR.  Gjestesammensetningen rederiet henvender seg til er 90 prosent nordmenn, og...

Rederiforbundets forslag til krisetiltak

Rederiforbundet anbefaler at det innføres nye tiltak for å dekke behovet for arbeidskapital i bedrifter som faller utenom de tiltakene regjeringen allerede har kommet med.  – Samt at det gjøres noen tilpasninger i de...

Støyfri på rekordtid

Oslo Havn og Color Line har fortløpende jobbet med tiltak for å redusere ulempene ved å ha skip til kai som følge av myndighetenes stengning av passasjertrafikken fra utlandet. «Color Magic» er flyttet fra Filipstad...