Cxense Display

Category: Sjøtransport

Kystruten inn i klimaframtiden

Mer miljøvennlige skip, tilrettelagt for landstrøm og uten bruk av tungolje. Det er noen av kravene som må innfris for skipene som vil trafikkere kystruten mellom Bergen og Kirkenes. I den nye anbudsutlysningen sørger...

700 mill. til ”Kystruten Bergen-Kirkenes”

Av enkeltstående budsjettposter har avtalen med Hurtigruten spesiell interesse i hele Kyst-Norge. Hurtigruten nevnes ikke ved navn; det legges jo opp til en anbudsrunde for ”Kystruten Bergen–Kirkenes”, hvor Hurtigruten eventuelt blir én av flere...

Vil konkurrere med Hurtigruten

Mellom fem og ti rederier meldt sin interesse for kystrutetrafikken som Hurtigruten enn så lenge enerådende tar hånd om. Det var Nord24 som i forrige uke meldte at oppdraget kan bli delt mellom flere...

Stavanger-sjøkart i verdensklasse

Under den internasjonale kartografikonferansen (ICC 2017) ble Kartverkets havnekart nr. 455 Stavanger havn med innseilinger kåret til verdens nest beste kart i sjøkart-klassen. Nesten 1000 fagfolk fra hele verden var samlet i Washington DC....

Nye AIS-satellitter i bane

Medio juli ble Kystverkets satellitter NorSat-1 og NorSat-2 skutt opp med en russisk rakett fra Bajkonur i Kasakhstan. Begge satellittene skal inngå i Kystverkets havovervåkning og forebygge ulykker til havs. En av Kystverkets hovedoppgaver...

Ny rute Rotterdam-Larvik-Oslo

Unifeeder øker sitt tilbud til Norge, medl en ekstra ukentlig seiling fra Rotterdam. Det dreier seg om en superrask forbindelse. Det melder shortseashipping.no. Det nye rutetilbudet går direkte til Larvik fra Rotterdam. Skipet har...

Tjener gode penger på sjøfrakt

North Sea Container Line (NCL) har hatt 169 millioner i overskudd de siste fem årene. Mens offshorerederiene de siste årene har vært gjennom en brutal periode med nedskjæringer og fusjoner for å tilpasse seg...

Hitra + Hirtshals = Sant

Kysthavnalliansen har underskrevet en samarbeidsavtale med danske Hirtshals Havn. Dette fremkommer av en pressemelding fra havnene. Samarbeidsavtalen gjelder sjøtransport mellom Hitra Kysthavn i Midt-Norge og Hirtshals Havn i Danmark. Kontrakten ble inngått i april,...