Kategori: Sjøtransport

700 mill. til ”Kystruten Bergen-Kirkenes”

Av enkeltstående budsjettposter har avtalen med Hurtigruten spesiell interesse i hele Kyst-Norge. Hurtigruten nevnes ikke ved navn; det legges jo opp til en anbudsrunde for ”Kystruten Bergen–Kirkenes”, hvor Hurtigruten eventuelt blir én av flere...

Stavanger-sjøkart i verdensklasse

Under den internasjonale kartografikonferansen (ICC 2017) ble Kartverkets havnekart nr. 455 Stavanger havn med innseilinger kåret til verdens nest beste kart i sjøkart-klassen. Nesten 1000 fagfolk fra hele verden var samlet i Washington DC....

Nye AIS-satellitter i bane

Medio juli ble Kystverkets satellitter NorSat-1 og NorSat-2 skutt opp med en russisk rakett fra Bajkonur i Kasakhstan. Begge satellittene skal inngå i Kystverkets havovervåkning og forebygge ulykker til havs. En av Kystverkets hovedoppgaver...