Category: Sjøtransport

Havila Kystruten ber om utsatt seilingsstart

Havila Kystruten har søkt Samferdselsdepartementet om ikke å seile med erstatningsfartøy fra januar 2021. Administrerende direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll, sier koronapandemien og reiserestriksjoner gjør at det er behov for færre skip på...

Høring om ny sjøtrafikkforskrift

Forslag til ny sjøtrafikkforskrift er nå på høring. Dagens forskrift ble gitt med hjemmel i den forrige havne- og farvannsloven av 2009. Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020. For å markere...