Category: Sjøtransport

Skal lage ny strategi

Regjeringen har oppnevnt deltagere fra hele det maritime Norge til å utarbeide en ny Maritim21-strategi for forskning, utvikling og innovasjon. Strategien skal se særlig på teknologi- og forskningsmuligheter innen grønn skipsfart og digitalisering – Regjeringen...

Trapper opp til full drift

Hurtigruten Norge setter fra juli alle de sju skipene i rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes i full drift. Selskapet håper på en travel sommer for reiselivet langs hele norskekysten. – Dette er en nyhet...

Havila har fått fritak

Havila har fått fritak for å stille med erstatningsskip i Kystruteavtalen frem til våren 2022 etter nærmere vilkår. Havila sine fire kystruteskip er fremdeles under bygging ved verftet Tersan i Tyrkia, som har blitt...

Båtkortesje i Oslofjorden 17. mai

Verdens største cruiseskip med bildekk, MS «Color Magic», inviterer til 17. mai kortesje for småbåter i Oslofjorden. «Color Magic» har avgang klokken 1000 fra kaien på Hjortnes. Cruiseskipet tar en runde rundt Kavringen og...

Nye regler om fartsgrenser til sjøs

Ny forskrift om fartsgrenser på sjøen trer i kraft 15. mai 2021. Det vil blant annet være maksimalt 5 knop 50 meter fra folk som bader eller bademerkebøyer. Det er kommunene som fastsetter fartsgrenser...

Årsgebyrfritak for skip i opplag

Som følge av Covid-19 gis norske passasjerskip som må gå i opplag, reduksjon i årsgebyr. Dette gjelder passasjerskip som driver sesongbasert virksomhet, og som ikke har passasjerlugarer. Med bakgrunn i de spesielle omstendighetene knyttet...

Inngår samarbeid

Shortsea Promotion Center Norway og det nyetablerte advokatfirmaet BAUTA inngår samarbeid. Samarbeidet vil ytterligere forsterke arbeidet med å gjøre sjøveien til en større del av verdikjeden. Shortsea Promotion Centre Norway (SPC-N) skal være et...