Cxense Display

Category: Sikkerhet

Tester ut beredskapsdrone på Svalbard

Telenor, Andøya Space Center og Robot Aviation går sammen om å utvikle og teste ut en norsk drone for å styrke beredskapen på Svalbard. Kommersiell skipsfart, turisme og cruisetrafikk til Svalbard og havområdene rundt...

2017 det verste året for båtbrann

NRK meldte nylig at 2017 har vært det verste året for branner i fritidsbåt. Båtbranner koster forsikringsselskapene i Norge rundt 450 millioner kroner hvert år. Av Geir Giæver, KNBF Bare i løpet av de...

Vil stimulere til mer sjøtransport

Etter en ekstern høringsrunde er Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 nå vedtatt. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og...

Sikkerhetsavgiften reduseres

Samferdselsdepartementet har fastsatt sektoravgiftene på et reelt sett lavere nivå i 2018 enn 2017. Sikkerhetsavgiftene reduseres med 8,5 % i gjennomsnitt og losavgiftene økes med 1,9 % i gjennomsnitt. Det skriver Kystverket i en...

Har gjennomført 1427 inspeksjoner

Pr. medio desember har Kystvakten i 2017 gjennomført 1427 inspeksjoner. Av disse er det gitt 288 advarsler og i 55 tilfeller har inspeksjonene avdekket regelbrudd som har medført anmeldelse eller oppbringelse til norsk havn...

Naboer politianmelder Skangas

Naboer til LNG-anlegget i Risavika mener risikoen ved gassanlegget blir dysset ned. Nå anmelder de Skangas til politiet, for brudd på storulykkeforskriften. – Vi blir holdt for narr når det gjelder risiko ved anlegget,...

Sjøtrafikksentralene modernisert

Alle Kystverkets fem sjøtrafikksentraler er blitt modernisert med splitter nye overvåkings- og varslingssystemer og renoverte lokaler. Fornyingsprosjektet har tatt fem år. Det melder Kystverkets egen pressetjeneste. Nå som fornyingsprosjektet er i mål har sjøtrafikksentralene gått...

Tjenesten Felles ressursregister (FRR)

Alle aktører innen redning og beredskap skal gjennom et sikkert system få den ressursinformasjonen de har behov for. Tjenesten fra BarentsWatch er en samling av informasjon om ressurser fra offentlige etater, frivillige organisasjoner og...

Bombefunn 72 år etter krigens slutt

Bombefunn i havneområder kysten rundt er fremdeles et problem 72 år etter krigens slutt. Det kan fremdeles ligge mer enn ti tusen større og mindre eksplosiver i norske farvatn. Det skriver barentswatch.no i på...