Cxense Display

Category: Sikkerhet

Bergen Havn velger Securitas

  Securitas skal de neste årene ivareta sikkerheten i Bergen Havn. Nye tekniske løsninger er en av årsakene til at ISPS-havnen bytter sikkerhetsleverandør. Avtalen som nå er inngått gjelder for to + to år....

Shopper sikkerhetstjenester


Karmsund Havn er ute i markedet og vil inngå rammeavtale vakt- og sikkerhetstjenester i havna. Det skal inngås rammeavtale med et vaktselskap som skal ivareta de forpliktelser KH har etter reglene om International Ship...

Operativt ansvar for slepeberedskap

– Kystverket er svært positiv til at Kystvakten nå overtar den operative ivaretakelsen av statlig slepeberedskap, sier Kystdirektør Per Jan Osdal. Kystverket har tatt initiativ til og vært en pådriver for å komme i...

Utvidet radarovervåking på Vestlandet

Kystverket la 16. mai inn bestilling på de første fem radarene for utvidet sjøtrafikksentraltjeneste på Vestlandet. Innen 2022 skal sjøtrafikksentralenes tjenesteområder utvides til Sogn og Fjordane for å øke sjøsikkerheten for skipstrafikk i utvalgte...

Tester ut beredskapsdrone på Svalbard

Telenor, Andøya Space Center og Robot Aviation går sammen om å utvikle og teste ut en norsk drone for å styrke beredskapen på Svalbard. Kommersiell skipsfart, turisme og cruisetrafikk til Svalbard og havområdene rundt...

2017 det verste året for båtbrann

NRK meldte nylig at 2017 har vært det verste året for branner i fritidsbåt. Båtbranner koster forsikringsselskapene i Norge rundt 450 millioner kroner hvert år. Av Geir Giæver, KNBF Bare i løpet av de...

Vil stimulere til mer sjøtransport

Etter en ekstern høringsrunde er Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 nå vedtatt. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og...

Sikkerhetsavgiften reduseres

Samferdselsdepartementet har fastsatt sektoravgiftene på et reelt sett lavere nivå i 2018 enn 2017. Sikkerhetsavgiftene reduseres med 8,5 % i gjennomsnitt og losavgiftene økes med 1,9 % i gjennomsnitt. Det skriver Kystverket i en...