Category: Seminar

Fokus på bærekraft innen samferdsel

Første uken i mai inviterer Norconsults markedsområde for samferdsel til en tettpakket uke med hele tolv spennende webinarer med fokus på bærekraftig utvikling. Uken er bygget opp etter tematikken som ligger i sertifiseringssystemet CEEQUAL....

Avlyser Havnekonferansen

Arrangørene av Havnekonferansen 2020 i Kristiansand håpet i det lengste å skullle kunne arrangere konferansen i slutten av agust, men nå har man innsett at man må vente til neste år. – Som følge...

Utsetter stor havnekonferanse i Oslo

ESPS, den europeiske havneorganisasjonen, utsetter sin årlige konferanse. Den skulle etter planen ha gått av stabelen i Oslo. Årsaken til utsettelsen er koronapandemien, og arrangementet vil ventelig bli utsatt et helt år. – Konferansen...

Utsetter Norske Havners fagseminar

Koronasituasjonen har nå ført til at Norske Havner har valgt å utsette sitt årlige fagseminar. Årets utgave skulle egentlig ha blitt arrangert i Trondheim i begynnelsen av juni, men nå har man kommet frem...

Utsetter Hurtigbåtkonferansen

På grunn av korona-situasjonen er Hurtigbåtkonferansen 2020 utsatt til neste år. Konferansen skulle vært avholdt på Scandic Nidelven i Trondheim 28. og 29. april. Arrangøren er nå blitt enige med hotellet om å flytte arrangementet...