Cxense Display

Category: Seminar

Starte sjøbasert godsrute?

Har du planer om å starte en sjøbasert godsrute? Kystverket skal i 2018 dele ut 75 millioner kroner i tilskudd. Kystverket inviterer redere, havner, speditører og andre interesserte til informasjonsmøter i Stavanger og Trondheim...

’Større og færre havneselskap’

Kystdirektør Kirsti Slotsvik etterlyste satsing på høyere utdanninger, større og færre havneselskap og flere søknader på incentivordningene for å få gods fra vei til sjø. Kystdirektøren kom med flere innspill og forslag om riktig...

Transportkjøpere i fokus

Samferdselspolitikk, klimautfordringer og lønnsomhet er stikkord for årets Transport- og Logistikk-konferanse. – Vi håper dette er et program som treffer også havnene på områder de er opptatt av, sier direktør for Transport & Logistikk...

Påmeldingen åpnet for Fagseminaret 2016

31. mars – 1. april går årets fagseminar i regi av Norsk Havneforening av stabelen i Oslo. Statsråd Ketil Solvik-Olsen kommer, i tillegg til en rekke andre sentrale beslutningstakere. Det er nå mulig å...