Category: Østfold

Moss får landstrøm

I løpet av et drøyt år vil alle skip som legger til kai i Moss Havn kunne koble seg til landstrøm. Det gleder havnesjefen i Moss, Øystein Høsteland Sundby: – Vi er veldig glade for...

Norges første ‘dryport’ åpnet

Norges første innlandshavn i Moss ble i går høytidelig åpnet av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Med langt over hundre gjester tilstede avsluttet ministeren seansen ved å klippe snor for innlandshavna – på fagspråket ‘dryport’, altså...

Isbryting i Mossesundet

Moss Havn har inngått en rammeavtale med Kystverket om å utføre isbryting i havneområdet rundt Moss. Det melder Moss Havn på sin hjemmeside: Rammeavtalen strekker seg over årene 2018–22, og tjenesten består i å...

Hvaler inn i Borg Havn IKS

Fusjonen av Hvaler og Borg havn er nå godkjent av Hvaler kommune. ­– Dette er en gledens dag for både Borg Havn og Hvaler kommune, sier styreleder i Borg Havn IKS, Siri Martinsen til f-b.no (Fredriksstad Blad) og sa.no (Sarpsborg...

Innlandshavna under anlegg

En lokal entreprenør, Rådet graveservise AS, er i full gang med arbeidene med å etablere toppdekke, gjerder, lysmaster og fundament for et lite servicebygg på Moss Havns innlandshavn (dryport). Arbeidene skal være sluttført ved...

Skal detaljregulere fremtidens Moss havn

Etter konkurranse mellom fire velrennomerte selskaper var det Norconsult som trakk det lengste strået og nå har fått den spennende oppgaven med å gjennomføre detaljregulering av fremtidens Moss havn. – Dette oppdraget hang høyt...

Hvaler og Borg havn fusjonerer

Hvaler Havn fusjonerer med Borg Havn. Det skriver Fredriksstad blad. Dette vil berøre både fiskere og privatpersoner som leier båtplass i Hvalers kommunale havn. Nå blir det Borg havn de skal forholde seg til. Til...