Cxense Display

Category: Nyheter

Skal drifte hurtigbåtrutene i Troms

Norled skal drifte hurtigbåtrutene i Troms med nye hurtigbåter med aluminiumsskrog. Kontraktsperioden er fra 2020 og ti år fremover, med opsjon for ytterligere fem år. Det annonserte fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo, på...

Ikke tilpasset Hurtigrutens behov

Hurtigruten er lite tilfreds med at den nye havneterminalen på Prostneset i Tromsø ikke er tilpasset ruteskipets behov ved anløp. Derfor er det krise på gang for å finne en løsning innen terminalen offisielt...

Med i skandinavisk havnenettverk

Et nytt havnenettverk bestående av havnene i Kristiansand, Hirtshals, Larvik, Grenland, Risavika, Bergen, Gøteborg og Zeebrugge er startet opp med mål om å styrke de intermodale forbindelse mellom havnene. Det melder Kristiansand Havn på...

Isfri havn i Kirkenes jernbanemål

Finland er blitt enda mer oppsatt på å etablere en jernbaneforbindelse til isfrie havner i nordområdene og blinker nå ut Kirkenes som mest interessant. Overordnet dreier det seg om å styrke forbindelsen mellom Nord-Europa,...

Ny profil og nettside

Bergen Havn har fått ny logo og ny nettside. Den nye profilen er et ledd i en prosess for å modernisere og utvikle organisasjonen. – Bergen Havn har som mål å være en innovativ,...

Norske Havner om ny havne- og farvannslov

Om farvannsforvaltningen skal overlates til Kystverket, nye havnekapitalregler og skille mellom myndighetsutøvelse og forretningsutøvelse, er de tre endringene i forslag til ny havne- og farvannslov Norske Havner umiddelbart kommenterer. Havnelovutvalgets forslag til ny havne-...

Forslag til ny havne- og farvannslov

– Havne- og farvannslovutvalgets utredning er et viktig innspill i regjeringens arbeid for å sikre et høyt sjøsikkerhetsnivå og miljøvennlig sjøtransport. Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han torsdag mottok forslag til ny havne-...

Color Line fortsatt under norsk flagg

Nærings- og fiskeridepartementet har informert om at de vil gjennomføre endringene for utenriksferger under norsk flagg som ble varslet i 2015. Dette innebærer at Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) også kan benyttes for passasjerskip i...

Dårlig styring hovedforklaringen

Dårlig styring har ført til mer godstransport på veiene, fastslår Riksrevisjonen. Det er kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport, mener Riksrevisjonen. Målet om å overføre godstransport over...

Titall seilinger kanselleres

Ifølge Avisa Nordland kanselleres rundt ti seilinger med MS Roald Amundsen i Antarktis, fordi skipet først blir klar for levering i 2019. Det rammer opp mot 3.000 passasjerer. – La meg være den første...