Category: NTP

NTP: – En rimelig god transportplan

Regjeringen har ikke foreslått et klimatak for Nasjonal Transportplan eller et arealregnskap for prosjektene, som Godsalliansen har etterspurt. Man mener likevel transportplanen har en satsing på godstransport på jernbane og sjøveien som vil ha...

NTP: – Nøktern ramme for sjøtransporten

– Vi er glade for at rammene i regjeringens forslag til sjøtransporten fortsetter på et godt nivå. Det tyder på at våre argumenter har nådd frem. I kystnasjonen Norge er dette viktig både for...

NTP: – Gode vilkår for sjøtransport

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022 – 2033 ble lagt frem i dag. – Jeg er fornøyd med at vi har fått gjennomslag for våre prioriteringer. Transportplanen inneholder enkeltprosjekter med stor samfunnsnytte og har store...

NTP – Samferdselsministeren har fått nye svar

Samferdselsdepartementets virksomheter leverer i dag oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjekter de har foreslått å prioritere. – Dette er et viktig grunnlag for vårt videre arbeid og som vil hjelpe oss...