Category: Miljø

Henter inn Larsen som styreleder

Jan-Erik Larsen blir ny styreleder i eSEA Marine AS. eSEA Marine er et selskap som blant annet arbeider med innovative løsninger og teknologi for opprydding på havbunnen. – Jeg kommer til et selskap med...

Sølvplass til Bergen Havn

Bergen kommune/Bergen Havn ble neste best under utdelingen av prisen for årets lokale klimatiltak (Zeroprisen) Bak prisen står miljøstiftelsen Zero, KS og Kommunalbanken(KBN). – Vi er kjempefornøyde med sølvet, sier direktør i Bergen Havn,...

Bergen Havn nominert til miljøpris

Bergen kommune/Bergen Havn er blant de fem nominerte til prisen Årets lokale klimatiltak, i regi av miljøorganisasjonen Zero. Bergen nomineres for sin satsning på landstrømanlegg til cruise, supply og godsskip i Bergen Havn. De...

Lettere å få støtte

Enova lanserer en enkel støtteordning hvor bedrifter innen fiskeri, havbruk og offshore kan få økonomisk støtte for å installere batteri og landstrømsystem i både nye og eksisterende fartøy. Målet er å sette fart på...

Samarbeider om å nå målene for grønn skipsfart

I et nyetablert samarbeidsforum skal offentlige aktører jobbe sammen for å hjelpe den maritime næringen med å nå ambisjonene om halverte klimautslipp. Nylig var det duket for første møte i det nye samarbeidsforumet, bestående...

Søknader for nesten 100 millioner

Miljødirektoratet har fått tre søknader om støtte til utslippsfrie hurtigbåter på til sammen nesten 100 millioner kroner. Støtte via Klimasats til lav- og nullutslippsløsninger i hurtigbåter er en del av regjeringens satsing på grønn...

Døpte elektrisk miljøbåt

Oslofjordens nye attraksjon ble døpt torsdag av gudmor Tora Elgsaas (14) fra Miljøagentene. «Pelikan 2» er verdens første elektriske miljøbåt av sitt slag. Havnedirektør Ingvar M. Mathisen inviterte til dåp. Han takket Grovfjord Mekaniske...

Midler til å rydde i forurenset sjøbunn

Det er igjen mulig å søke midler til å rydde opp i forurenset grunn og sjøbunn. Det er Miljødirektoratet som forvalter midlene til oppryddingstiltak. I hovedsak ligger prinsippet om at forurenser betaler til grunn...