Category: Miljø

Søknader for nesten 100 millioner

Miljødirektoratet har fått tre søknader om støtte til utslippsfrie hurtigbåter på til sammen nesten 100 millioner kroner. Støtte via Klimasats til lav- og nullutslippsløsninger i hurtigbåter er en del av regjeringens satsing på grønn...

Døpte elektrisk miljøbåt

Oslofjordens nye attraksjon ble døpt torsdag av gudmor Tora Elgsaas (14) fra Miljøagentene. «Pelikan 2» er verdens første elektriske miljøbåt av sitt slag. Havnedirektør Ingvar M. Mathisen inviterte til dåp. Han takket Grovfjord Mekaniske...

Midler til å rydde i forurenset sjøbunn

Det er igjen mulig å søke midler til å rydde opp i forurenset grunn og sjøbunn. Det er Miljødirektoratet som forvalter midlene til oppryddingstiltak. I hovedsak ligger prinsippet om at forurenser betaler til grunn...

Norsk skipsfart klimanøytral innen 2050

Skipsfarten står for 2,2  prosent av de globale klimagassutslippene. Nå vil norske rederier gå foran og ta lederskap i kampen mot klimautfordringene. Innen 2050 er målet at hele den norske flåten skal være klimanøytral....

18 prosjekter får landstrømstøtte

I overkant av 7 millioner kroner er tildelt i forprosjektstøtte til virksomheter som ønsker å bygge landstrømanlegg i norske havner. – Over tid skal det lønne seg å selge strøm til skip, og forprosjekt...

Søknadsfristen nærmer seg

Nå kan det søkes om støtte til prosjekter som bidrar til å rydde langs havner, strender og sjøbunn. Forsøpling av elver, hav og strender er en alvorlig trussel mot livet i havet. De siste...