Kategori: Miljø

Viktig steg videre i batterirevolusjonen til sjøs

Batterier blir hovedenergikilden i et av verdens største konstruksjonsfartøy, North Sea Giant. Støttespiller Enova kaller ombyggingen av skipet et viktig steg videre i batterirevolusjonen til sjøs. Etter ombygging skal 160 meter lange North Sea...