Category: Miljø

Norsk skipsfart klimanøytral innen 2050

Skipsfarten står for 2,2  prosent av de globale klimagassutslippene. Nå vil norske rederier gå foran og ta lederskap i kampen mot klimautfordringene. Innen 2050 er målet at hele den norske flåten skal være klimanøytral....

18 prosjekter får landstrømstøtte

I overkant av 7 millioner kroner er tildelt i forprosjektstøtte til virksomheter som ønsker å bygge landstrømanlegg i norske havner. – Over tid skal det lønne seg å selge strøm til skip, og forprosjekt...

Søknadsfristen nærmer seg

Nå kan det søkes om støtte til prosjekter som bidrar til å rydde langs havner, strender og sjøbunn. Forsøpling av elver, hav og strender er en alvorlig trussel mot livet i havet. De siste...