Cxense Display

Category: Miljø

Nytt forskningsprosjekt om nullutslippshavner

Kystverket er med på et nytt forskningsprosjekt som skal stake opp kursen mot nullutslippshavner. Et nytt forskningsprosjekt ledet av SINTEF skal se nærmere på hvilke muligheter og barrierer havner møter for å kunne bli...

Kystrutens miljøkrav skjerpes ikke nå

KrF vil ikke stemme for Ap-forslaget om å stille strengere miljøkrav til kystruten. Partiet frykter kravene ville ha gått ut over den planlagte anbudsprosessen. – Vi er opptatt av å stille strenge og realistiske...

Kystruten inn i klimaframtiden

Mer miljøvennlige skip, tilrettelagt for landstrøm og uten bruk av tungolje. Det er noen av kravene som må innfris for skipene som vil trafikkere kystruten mellom Bergen og Kirkenes. I den nye anbudsutlysningen sørger...

Har sikret sjøtrafikk i 150 år

Helt fra 1825 har det stått sjømerke som veiledning for sjøfarende på øya Låven i Mandal kommune. I 1867 stod Ryvingen fyr ferdig. I de 150 årene som har gått siden da, har manges...

Åpner unik rådhusbrygge

Nå åpner den historiske Rådhusbrygge 2, nyrestaurert og klar for en leietaker som vil skape attraksjon på brygga. Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, åpner Rådhusbrygge 2 kl. 14 torsdag...

Interpellerer om nordisk havnesamarbeid

Ruth Grung, stortingsrepresentant for Hordaland Arbeiderparti, har fremmet en interpellasjon for forsvarsministeren om  samarbeid mellom nordiske havnebyer. Bakgrunnen for interpellasjonen om cruiseskip, er at Ruth Grung mener vi har en stor mulighet til å...

Naboer politianmelder Skangas

Naboer til LNG-anlegget i Risavika mener risikoen ved gassanlegget blir dysset ned. Nå anmelder de Skangas til politiet, for brudd på storulykkeforskriften. – Vi blir holdt for narr når det gjelder risiko ved anlegget,...

Problematisk kreosotlukt

Stjørdal havn prøver å redusere lukten av kreosotbehandlet tømmer og håper på vinter og mye snø. Det skriver Bladet.no. Stjørdal havn står på for å få faste oppdrag med utskiping av kreosotbehandlet tømmer fra Sverige....

Strengere regler for kloakkutslipp

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) vil stanse utslipp av kloakk fra skip innenfor 12 nautiske mil langs norskekysten og rundt Svalbard. Klima- og miljødepartementet har sendt et nytt brev til Sjøfartsdirektoratet hvor det...