Kategori: Logistikk

Sjøtransport må til for vekst i sjømatnæringen

Mer fisk fra vei til sjø er tvingende nødvendig for å kunne fortsette veksten i sjømatnæringene, mener Bellona. Insentivordningen kan realisere sjømateksport på kjøl fra Trøndelag til Europa. I ti år har Kysthavnalliansen jobbet...