Category: Kystverket

Los-seilasen fortsetter

Lostjenesten markerer 300 år med en seilas langs norskekysten. Ferden startet i Nord-Norge i juni – her er de 16 havnene som får besøk i august.   Rundt 300 loser jobber for å gjøre...

Blir omfattet av arbeidsmiljøloven

Stortinget har vedtatt at arbeidsmiljøloven også skal gjelde for losene. Frem til i dag har losene vært unntatt fra loven. – Dette er en viktig endring. Det er prinsipielt uheldig at grunnleggende rettigheter som...

Søknadsfrist denne uka

Denne uka går fristen ut for de som ønsker tilskudd til havneeffektivisering. Det var tidligere i vår at Kystverket lyste ut nok en ny runde med tilskudd til effektive og miljøvennlige havner. Tilskuddet skal...

NTP: – Gode vilkår for sjøtransport

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022 – 2033 ble lagt frem i dag. – Jeg er fornøyd med at vi har fått gjennomslag for våre prioriteringer. Transportplanen inneholder enkeltprosjekter med stor samfunnsnytte og har store...

Starter arbeidet med skipstunnel

Kystverket har nå mottatt oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet, som i realiteten gir grønt lys til oppstart av forarbeidet for bygging av Stad skipstunnel. Det er i det som heter et supplerende tildelingsbrev for 2021 at...

Milepæl for Kystverket

For første gang kan Kystverket sende navigasjonsvarsler til polare strøk ved bruk av satellitter. Store avstander og ekstreme klima- og værforhold i nordlige og polare havstrøk gjør muligheten til å kommunisere ekstra viktig. Det...

Avgifter i 2021

Samferdselsdepartementet har fastsatt sektoravgiftene for 2021. Staten finansierer bortfallet i inntekt i 2020 og 2021 som følge av Covid-19. Losavgiftene og sikkerhetsavgiftene økes for forventet vekst i lønnskostnader og priser på 2,1 prosent i...