Category: Kystverket

Starter arbeidet med skipstunnel

Kystverket har nå mottatt oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet, som i realiteten gir grønt lys til oppstart av forarbeidet for bygging av Stad skipstunnel. Det er i det som heter et supplerende tildelingsbrev for 2021 at...

Milepæl for Kystverket

For første gang kan Kystverket sende navigasjonsvarsler til polare strøk ved bruk av satellitter. Store avstander og ekstreme klima- og værforhold i nordlige og polare havstrøk gjør muligheten til å kommunisere ekstra viktig. Det...

Avgifter i 2021

Samferdselsdepartementet har fastsatt sektoravgiftene for 2021. Staten finansierer bortfallet i inntekt i 2020 og 2021 som følge av Covid-19. Losavgiftene og sikkerhetsavgiftene økes for forventet vekst i lønnskostnader og priser på 2,1 prosent i...

Evaluerer koronahåndteringen

Kystverket skal evaluere hvordan de har håndtert koronasituasjonen innenfor sine ansvarsområder. I den forbindelse ønsker de å få brukernes tilbakemelding gjennom en brukerundersøkelse. Undersøkelsen omhandler fem tema, der respondentene kan komme med kommentarer under...

Los-tjenesten fyller 300 år

I dag, 29. april, markerer lostjenesten hele 300 år i tjeneste for å gi skipstrafikken en sikker seilas langs norskekysten. – Norge har verdens nest lengste kystlinje, og skip har alltid hatt behov for...

LOS 300 utsatt til neste år

På grunn av covid-19-situasjonen blir feiringen av lostjenestens sitt 300-årsjubileum utsatt til 2021. – På grunn av stor usikkerhet om hvordan korona-krisen vil påvirke samfunnet utover sommeren og høsten, blir alle arrangement i forbindelse...

Avlyser nasjonal brukerkonferanse

Kystverket avlyser brukerkonferansen i Ålesund, som var planlagt gjennomført 21. og 22. april. Konferansen vil bli arrangert på et senere tidspunkt. Kystverket har, på lik linje med andre, fulgt med på den pågående smittesituasjonen...