Cxense Display

Category: Kystverket

Høring om havneforordningen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomfører Kystverket høring av forslag til forskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 352/2017 om opprettelse av rammer for levering av havnetjenester og felles regler om økonomisk innsyn i havner...

Ny kystdirektør

Einar Vik Arset er åremålsbeskikket for seks år som direktør for Kystverket. Arset kommer fra stillingen som rådmann i Ulstein kommune. 42-åringen har lang erfaring som toppleder i offentlig sektor. Siden 2010 har han...

Testet brenning av olje på sjø

Kystverket jobber med å finne de beste metodene for å bekjempe olje under arktiske forhold. Brenning av olje kan brukes som metode under isfylte forhold, der tradisjonelle opptaksmetoder har begrensninger. Det melder Kystverket på...

Vil stimulere til mer sjøtransport

Etter en ekstern høringsrunde er Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 nå vedtatt. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og...

Sikkerhetsavgiften reduseres

Samferdselsdepartementet har fastsatt sektoravgiftene på et reelt sett lavere nivå i 2018 enn 2017. Sikkerhetsavgiftene reduseres med 8,5 % i gjennomsnitt og losavgiftene økes med 1,9 % i gjennomsnitt. Det skriver Kystverket i en...

Horten 3. testområde for autonome fartøy

Samarbeidspartnere har signert avtale om å etablere et testområde for autonome fartøy i Horten. Med det har Norge tre testområder av dette slaget, melder Kystverket. Det er Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Kongsberg Maritime AS, Forsvarets Forskningsinstitutt,...

Klart for Kyst- og havnekonferansen

Kystverket Troms og Finnmark inviterer 19. og 20. september til den årlige Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg – en konferanse der status og utvikling for nordområdene settes på dagsorden. – Kyst- og havnekonferansen har...

Runde fyr runder 250

2. september markeres det at det er 250 år siden det første kullfyret ble tent på Runde. Markeringen finner sted på selve fyrstasjonen, der det blir både gratiskonsert med Ola Bremnes og Runde blandakor,...