Category: Havnemagasinet

Havnemagasinet 04-19

I den siste utgaven av Havnemagasinet følger vi opp tidligere artikler om flytting av gods fra vei til sjø, og ikke minst frakt av sjømat via sjøveien. Vi har utfordret direktøren i Hirtshals havn...

Havnemagasinet 03-19

I nyeste nummer av Havnemagasinet kan du lese en fyldig reportasje fra Norske Havner fagseminar i London i slutten av mai. Resultatene av en undersøkelse om bruk av landstrøm i norske havner ble presentert,...

Havnemagasinet 2/2019

Dette kan du lese om i nyeste utgave av Havnemagasinet: Det planlegges ny storhavn i Høybukta vest i Kirkenes. Dette skjer av Sør-Varanger kommune i samarbeid med både Statens vegvesen og Kystverket. Nå har...