Cxense Display

Category: Havnearbeidere

‘Et distriktsfiendtlig gufs fra fortiden’

Bedriftsforbundet er svært kritisk til Senterpartiets representantforslag om å gjeninnføre havnearbeidernes fortrinnsrett og stiller seg undrende til om partiet virkelig har forstått den negative effekten dette vil kunne ha for næringslivet ute i Distrikts-Norge....

Oslo havn erklært Port of Convenience (POC)

Styret i ITFs koordineringskomité i Norge vedtok mandag enstemmig å erklære Oslo havn som bekvemmelighetshavn (Port of Convenience). Det skriver Norsk Transportarbeiderforbund i en pressemelding. Den norske koordineringskomiteen fikk fullmakt fra ITF om å...

Har bøyd av i Holship-saken

Etter et LO i harnisk og sterke uttalelser fra Jonas Gahr Støre før valgkampen, har allikevel LO nå bøyd av for Bedriftsforbundets krav om friheten til å organisere seg. Det skriver Bedriftsforbundet i en...

Tapte mot Holship

Etter å ha tapt både i tingretten og lagmannsretten har Holship fått medhold i Høyesterett i striden med Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Høyesterettsdommen er avsagt under dissens, men flertallet mener at NTF ikke har fortrinnsrett...

Enighet i havnemegling

Over åtte timer på overtid i den avsluttende meklingen for havneområdet ble partene enige om nye tariffavtaler. Meklingen omfattet Rammeavtalen om fastlønnssystem for losse- og lastearbeidere (Rammeavtalen), Sør- og Nord-Norgeavtalen og Havneoverenskomsten. Konfliktene/boikottene og...

Ny havnemekling

NHO LT og Norsk Transportarbeiderforbund har berammet nytt meklingsmøte 23. september, med meklingsfrist kl.24:00. Varsel om plassfratredelse vil foreligge senest 19. september, og en streik vil tidligst kunne iverksettes ved meklingsfristens utløp. Partene møttes...

Brudd i havneforhandlingene mellom NTF og NHO LT

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) brøt forhandlingene med NHO Logistikk og Transport (NHO LT) om revidering og fornyelse av havneoverenskomstene. NTFs hovedkrav var at NHO LT aksepterte at ILO-konvensjon 137, og fortrinnsretten til havnearbeid som følger...

Havnearbeiderne tapte i EFTA-domstolen

EFTA-domstolen har fattet sin avgjørelse og slått fast at havnearbeidernes fortrinnsrett til å   losse og laste skip i en rekke norske havner, er i strid med EØS-avtalen. Ifølge domstolen kan boikotten som Norsk...

Fikk ikke medhold

Havnearbeiderne i Tromsø kan fortsette sine aksjoner på Tromsø Havn. Selskapet Nor Lines gikk til Nord-Troms tingrett for å få nedlagt besøksforbud mot sju personer som har aksjonert i forbindelse med den årelange sympatiaksjonen...