Category: Havn

18 prosjekter får landstrømstøtte

I overkant av 7 millioner kroner er tildelt i forprosjektstøtte til virksomheter som ønsker å bygge landstrømanlegg i norske havner. – Over tid skal det lønne seg å selge strøm til skip, og forprosjekt...

Søker Arnøys etterfølger

Narvik Havn jakter ny toppleder til å utvikle virksomheten videre. Havna har engasjert hodejegerne i Headvisor til å finne Rune Arnøys etterfølger og det legges i utlysningen vekt på at man søker kandidater som...

Avlyser Havnekonferansen

Arrangørene av Havnekonferansen 2020 i Kristiansand håpet i det lengste å skullle kunne arrangere konferansen i slutten av agust, men nå har man innsett at man må vente til neste år. – Som følge...

Økning i krisetid

Frakten har økt i havnene i Stockholm – varetilførselen til Stockholm-regionen fungerer godt også i krisetid. Den viktige tilførselen av varer til Stockholm-regionen via skipsfart og havnene fungerer bra, til tross for den vanskelige...

Svak nedgang i skipstrafikken

Kystverkets analyse av utviklingen i skipsanløp i Norge de siste fem ukene viser en samlet nedgang på åtte prosent fra samme periode i fjor. Dette tilsvarer 902 færre skipsanløp, og er dominert av stor...

Identisk med fjoråret

Larvik Havn hadde i første kvartal 2020 en godsomsetning på 0,45 millioner tonn gods, identisk med året før. I første kvartal ble det lastet og losset i alt 452.600 tonn gods over Larvik Havn,...

Investerer 30 millioner kroner i landstrøm Med støtte fra Enova, går Trondheim Havn denne våren i gang med å bygge landstrømanlegg på Brattøra i Trondheim. – Dette er en viktig milepæl på veien til å bli en utslippsfri havn. Landstrøm...

Søker ny havnedirektør

Harstad Havn søker etter ny havnedirektør etter at Ivar F. Hagenlund gikk bort i januar, etter kort tids sykeleie. Lennart Jenssen, som var assisterende havnedirektør, har fungert i stillingen siden Hagenlund ble syk, men...