Cxense Display

Category: Havn

Avhending av statlege fiskerihamner

Kystverket skal avhende statlege fiskerihamner med ingen eller liten betydning for fiskerinæringa. Her kjem ei oversikt over kva for fiskerihamner som er klare for sal. Mange av dei statlege fiskerihamnene er i dag ikkje...

Milliardtap for havneoperatørene

‘Havneoperatørene har måttet tåle et tap på over en milliard kroner siden 2007.’ Siden 2010 har godstrafikken hatt tilnærmet null prisvekst. En analyse av logistikkbransjen for NHO Logistikk og Transport var driftsmarginene for logistikkaktørene...

Dypere sjøvei inn til Göteborg havn

Nye tider med større skip som går dypere, krever at skipsleia fanger opp denne utviklingen. Nå skal det tas et krafttak inn til Göteborg havn. Nylig presenterte infrastrukturminister Thomas Eneroth deler av regjeringens strategiske...

Alene om større vekst enn totalt

Alle de større danske havnene håndterte i 2017 51.000 samlet flere containere enn året før. Aarhus Havn hadde alene en vekst 58.000 containere i samme periode, og dermed sto de to containeroperatørene i Århus...

Stadig tydeligere miljøprofil

Arendal havn får en stadig tydeligere miljøprofil.  Eydehavn er fullt forsynt med grønn landstrøm fra landets mest fleksible anlegg for landstrøm til skip og rigger. Fra 2020 vil driften av byfergene legges på anbud,...

Utfordrer Stortinget om havner

– Fiskerihavnene er en viktig del av kystens infrastruktur, og det er viktig at Stortinget nå sikrer at overføringen av ansvaret for fiskerihavnene til de nye regionene skjer på en forsvarlig måte. Det sier...

Norges første ‘dryport’ åpnet

Norges første innlandshavn i Moss ble i går høytidelig åpnet av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Med langt over hundre gjester tilstede avsluttet ministeren seansen ved å klippe snor for innlandshavna – på fagspråket ‘dryport’, altså...