Category: Havn

Utlyser konkurranse

Meløy kommune i Nordland er nå ute med konkurranseforespørsel om etablering av molo og parkeringsområde i Reipå Havn. Prosjektet omfatter mudring av renne for anlegg til molo, samt etablering av molo. I tillegg skal...

Fire nye anlegg får landstrømstøtte

Stadig flere norske havner tilbyr strøm til skip slik at de kan slå av motorene når de ligger til kai. Nå støtter Enova fire nye landstrømprosjekter i Haugesund, Aurland, Harstad og Flora. – Landstrøm...

Har tilsatt ny havnefogd i Kristiansund

Et enstemmig styre i Kristiansund og Nordmøre Havn har tilsatt ny havnefogd/daglig leder. Blant de 43 søkerne var det en lokal søker som får jobben og som vil tiltre som ny leder i havneselskapet...

Forenkler navnet

Generalforsamlingen i Bergen Havn har vedtatt å forenkle navnet på selskapet, og endrer navnet fra Bergen og Omland Havn AS, til Bergen Havn AS. Det har lenge vært benyttet to navn på selskapet, det...

Havna fikk klima- og miljøpris

Den første klima- og miljøprisen i Vestland gikk til Bergen Havn Årets prisvinner har utmerket seg både regionalt og internasjonalt med tiltak som vil få ringverkninger for skipsfarten. Spesielt to store prosjekt har vært...

Hun blir ny sjef for havna i Harstad

Harstad havnestyre har i sitt møte tirsdag tilsatt Anne Britt Bekken i stillingen som havnedirektør. Bekken kommer fra stillingen som lufthavnsjef ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. En stilling hun har hatt i tre og ett...

Disse vil bli havnefogd i Kristiansund

Det er 43 søkere, 40 menn og tre kvinner, til stillingen som havnefogd i Kristiansund og Nordmøre Havn. Havnemagasinet har hele søkerlisten. Havnekaptein, i dag konstituert havnefogd, Geir Kjønøy er blant de mange søkerne....

Ny prisliste ute på høring

Forslag til ny prisliste for Grenland Havn IKS med virkning fra 1. januar 2021 er nå ute på offentlig høring. Administrasjonen i Grenland Havn IKS har lagt frem et forslag til endringer i prisliste...

Ny økonomisjef i Trondheim Havn

21 søkere hadde lyst på jobben som økonomisjef i Trondheim Havn. Valget falt på en kandidat med mange års erfaring fra økonomifaget. Den nye økonomisjefen Geir Ove Frostad kommer fra stillingen som økonomiansvarlig i...

– Ubenyttet mulighet til å satse på infrastruktur 

Godsalliansen påpeker at regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett hadde gledelige nyheter som økt støtte til programmene «Godsoverføring fra vei til sjø» og «Grønt Skipsfartsprogram», men få andre satsinger for en mer effektiv godstransport. – Det er positivt med...