Cxense Display

Category: Havn

Ny sjef for havnene

Fra og med i dag er det Jon Georg Dale som er ansvarlig statsråd for havnene. Dale overtar etter Ketil Solvik Olsen som er gitt avskjed i nåde, og som fratrer etter eget ønske....

Bygger ny kai i Halden havn


Havnevesenet i Halden kommune søker nå entreprenør for bygging av ny kai på Mølen i Halden. I følge anbudsdokumentene skal det bygges ny kai på Mølen som erstatning for eksisterende kaifront over en strekning...

Bygger cellespuntdeponi i Flekkefjord

NRC Group er tildelt kontrakt på 36 millioner kroner av Flekkefjord kommune for bygging av et nytt deponi ved Tjørsvågstrand i Flekkefjord. Kontrakten er en generalentreprise og arbeidet skal utføres av NRC Groups datterselskap,...

Shopper sikkerhetstjenester


Karmsund Havn er ute i markedet og vil inngå rammeavtale vakt- og sikkerhetstjenester i havna. Det skal inngås rammeavtale med et vaktselskap som skal ivareta de forpliktelser KH har etter reglene om International Ship...

Møt Norske Havner på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuka finner...

Sentrum og havet nærmeste naboer

Bobilhavnen i Moss har blitt et populært stoppested for mange bobilturister. Moss Havn har ferdigstilt bobilplasser for gjester ved Alphabrygga i Moss. Det er her etablert 14 oppstillingsplasser med mulighet for oppkopling til både...

Port Forward ‘fremtidens havn’

Kristiansand havn har store forventninger som brukerpartner i Port Forward-prosjektet. Havneselskapet skriver på sin hjemmeside, under tittelen ‘Vi lager fremtidens havn’: «Kick-off møte for det EU-finansierte prosjektet Port Forward ble holdt i Magdeburg, Tyskland...