Category: Havn

Ny prisliste ute på høring

Forslag til ny prisliste for Grenland Havn IKS med virkning fra 1. januar 2021 er nå ute på offentlig høring. Administrasjonen i Grenland Havn IKS har lagt frem et forslag til endringer i prisliste...

Ny økonomisjef i Trondheim Havn

21 søkere hadde lyst på jobben som økonomisjef i Trondheim Havn. Valget falt på en kandidat med mange års erfaring fra økonomifaget. Den nye økonomisjefen Geir Ove Frostad kommer fra stillingen som økonomiansvarlig i...

– Ubenyttet mulighet til å satse på infrastruktur 

Godsalliansen påpeker at regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett hadde gledelige nyheter som økt støtte til programmene «Godsoverføring fra vei til sjø» og «Grønt Skipsfartsprogram», men få andre satsinger for en mer effektiv godstransport. – Det er positivt med...

Ingen penger til dypvannskai

Regjeringen foreslo ingen midler til  det planlagte dypvannskai prosjektet i Mo i Rana, da de i dag la frem sitt forslag til  revidert nasjonalbudsjett for Stortinget. – Vi har nå store forventninger til at...

18 prosjekter får landstrømstøtte

I overkant av 7 millioner kroner er tildelt i forprosjektstøtte til virksomheter som ønsker å bygge landstrømanlegg i norske havner. – Over tid skal det lønne seg å selge strøm til skip, og forprosjekt...

Søker Arnøys etterfølger

Narvik Havn jakter ny toppleder til å utvikle virksomheten videre. Havna har engasjert hodejegerne i Headvisor til å finne Rune Arnøys etterfølger og det legges i utlysningen vekt på at man søker kandidater som...

Avlyser Havnekonferansen

Arrangørene av Havnekonferansen 2020 i Kristiansand håpet i det lengste å skullle kunne arrangere konferansen i slutten av agust, men nå har man innsett at man må vente til neste år. – Som følge...

Økning i krisetid

Frakten har økt i havnene i Stockholm – varetilførselen til Stockholm-regionen fungerer godt også i krisetid. Den viktige tilførselen av varer til Stockholm-regionen via skipsfart og havnene fungerer bra, til tross for den vanskelige...

Svak nedgang i skipstrafikken

Kystverkets analyse av utviklingen i skipsanløp i Norge de siste fem ukene viser en samlet nedgang på åtte prosent fra samme periode i fjor. Dette tilsvarer 902 færre skipsanløp, og er dominert av stor...