Cxense Display

Category: Havn

Skal bli nullutslippshavn

Oslo havn skal bli en nullutslippshavn på sikt. Det er ambisjonen i handlingsplanen som byrådet i Oslo vedtok torsdag. For første gang innlemmes sjøfarten i Oslos klimaregnskap. Det melder Oslo havn på egen hjemmeside....

Bygger Longyearbyen flyteterminal

I Nasjonal transportplan 2018–2029 er det bevilget 330 millioner kroner til bygging av Longyearbyen flyteterminal. Kystverket har av Samferdselsdepartementet fått i oppgave å bygge flytekaien og vil være byggherre. Endelig finansiering gis gjennom statsbudsjettet....

Ny fartsforskrift i Grenland

Ny fartsforskrift i Skien, Porsgrunn og bamble kommuners sjøområder gjelder fra 24. mai 2018. 30 knop er høyeste tillatte hastighet hele året, i alt innaskjærs farvann i Bamble, Porsgrunn og Skien kommunes sjøområder, ut til...

Avhending av statlege fiskerihamner

Kystverket skal avhende statlege fiskerihamner med ingen eller liten betydning for fiskerinæringa. Her kjem ei oversikt over kva for fiskerihamner som er klare for sal. Mange av dei statlege fiskerihamnene er i dag ikkje...

Milliardtap for havneoperatørene

‘Havneoperatørene har måttet tåle et tap på over en milliard kroner siden 2007.’ Siden 2010 har godstrafikken hatt tilnærmet null prisvekst. En analyse av logistikkbransjen for NHO Logistikk og Transport var driftsmarginene for logistikkaktørene...

Dypere sjøvei inn til Göteborg havn

Nye tider med større skip som går dypere, krever at skipsleia fanger opp denne utviklingen. Nå skal det tas et krafttak inn til Göteborg havn. Nylig presenterte infrastrukturminister Thomas Eneroth deler av regjeringens strategiske...

Alene om større vekst enn totalt

Alle de større danske havnene håndterte i 2017 51.000 samlet flere containere enn året før. Aarhus Havn hadde alene en vekst 58.000 containere i samme periode, og dermed sto de to containeroperatørene i Århus...