Category: Godstransport

– Ubenyttet mulighet til å satse på infrastruktur 

Godsalliansen påpeker at regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett hadde gledelige nyheter som økt støtte til programmene «Godsoverføring fra vei til sjø» og «Grønt Skipsfartsprogram», men få andre satsinger for en mer effektiv godstransport. – Det er positivt med...

25 millioner til flytting av gods

– I Norge har vi muligheten til å benytte den lange kystlinjen vår til å frakte varer og gods. Det er mer miljøvennlig og trafikksikkert enn på veien. Derfor har tilskuddsordningen for å få...

Avklarer terminalstruktur i Oslofjordområdet

Samferdselsdepartementet har fått utredet alternative løsninger for godsterminal i Oslofjordområdet. – Framtidens godstransport skal være effektiv, sikker og miljøvennlig. Før vi legger fram ny Nasjonal transportplan skal vi avklare viktige spørsmål som utredningen tar...

Seks nye uker med driftsstans

Strenge corona-restriksjoner har ført til full stans i reisende og lammet reiselivs- og transportnæringen. Nå må Hurtigruten forlenge den midlertidige driftsstansen i seks nye uker. Hurtigruten har permittert nesten 3000 ansatte, og er tvunget...

Godt 2019 for Color Line

I en tøff hverdag med kansellerte skip kan Color Line glede seg over et godt fjorår. I 2019 hadde rederiet en omsetning på over fem milliarder kroner, og et driftsresultat (EBIT) på 509 millioner...

Mo i Rana havn stenges ikke for båtanløp

Nye nasjonale restriksjoner for havnene ble besluttet av Regjeringen  lørdag 14.mars, de  besluttet å delvis stenge norske havner fra mandag 16.mars klokken 08:00 for internasjonal passasjertrafikk. Nordland politidistrikt har også besluttet at ingen utenlandske...