Cxense Display

Category: Godstransport

Dårlig styring hovedforklaringen

Dårlig styring har ført til mer godstransport på veiene, fastslår Riksrevisjonen. Det er kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport, mener Riksrevisjonen. Målet om å overføre godstransport over...

Beklager utflating av bevilgninger

Bevilgningene til kyst og havn flates ut mens de øker til vei og bane, var hovedbudskapet da Norske Havner deltok i Stortingets Transportkomites høring om Statsbudsjettet 2018. Norske Havner registrerer at i forslaget til nytt...

’Større og færre havneselskap’

Kystdirektør Kirsti Slotsvik etterlyste satsing på høyere utdanninger, større og færre havneselskap og flere søknader på incentivordningene for å få gods fra vei til sjø. Kystdirektøren kom med flere innspill og forslag om riktig...

Godsrekord i Port of Aarhus

Da et av verdens største containerskip, MSC ERICA, i går forlot havnen i Århus, var det etter den største lossing i dansk havnehistorie. I forbindelse med operasjonen ble det losset omtrent 3600 containere –...

Hitra + Hirtshals = Sant

Kysthavnalliansen har underskrevet en samarbeidsavtale med danske Hirtshals Havn. Dette fremkommer av en pressemelding fra havnene. Samarbeidsavtalen gjelder sjøtransport mellom Hitra Kysthavn i Midt-Norge og Hirtshals Havn i Danmark. Kontrakten ble inngått i april,...

Hurtigruten anker frifinnelsen

Hurtigruten anker Hålogaland lagmannsretts dom som frifant Bodø havn for ulovlig prissamarbeid og myndighetsmisbruk. Det skriver Hurtigruten i en pressemelding. Mens internasjonale cruiserederier er gitt inntil 75 prosent rabatt, avkreves Hurtigruten 2×24 timers kaileie...