Cxense Display

Category: Godstransport

Ny containerrekord

I oktober satte Yilport ny månedsrekord for antall containere til Norges største containerterminal. Foto: Yilport   Hele 21 363 containere (TEUs) ble losset og lastet. Dette er en økning på 28 prosent fra oktober...

Statsbudsjettet for 2019

– Regjeringen legger til rette for trygg ferdsel langs kysten, øker bevilgningene til vedlikehold av navigasjonsinnretninger og utbedrer farledene. Vi holder frem med satsingen på godsoverføring fra vei til sjø. Vi stimulerer til utvikling...

Slipper jernbanebru som sperrer havna

Regjeringen sier nei til jernbanetrase over Nøtterøy. Dette er klart etter at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og samferdselsminister Jon Georg Dale har gjort en helhetlig vurdering av saken. – Vi har kommet fram...

Senker prisen for europalast

Som første havn i Norge senker Oslo Havn KF prisen for europalast. Styreleder Roger Schjerva er glad for at Color Line nå dobler godskapasiteten mellom Norge og Tyskland. – 2019 blir det tredje året...

Dårlig styring hovedforklaringen

Dårlig styring har ført til mer godstransport på veiene, fastslår Riksrevisjonen. Det er kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport, mener Riksrevisjonen. Målet om å overføre godstransport over...

Beklager utflating av bevilgninger

Bevilgningene til kyst og havn flates ut mens de øker til vei og bane, var hovedbudskapet da Norske Havner deltok i Stortingets Transportkomites høring om Statsbudsjettet 2018. Norske Havner registrerer at i forslaget til nytt...