fra-vei-til-sjo-ill-midnordic-green-transport-corridor—necl-ii (1)