Forfatter: Odd Henrik Vanebo

’Større og færre havneselskap’

Kystdirektør Kirsti Slotsvik etterlyste satsing på høyere utdanninger, større og færre havneselskap og flere søknader på incentivordningene for å få gods fra vei til sjø. Kystdirektøren kom med flere innspill og forslag om riktig...

Tar både slakten og frakten – kutter 7000 vogntog

Logistikken rundt oppdrettsnæringen kan stå foran store omveltninger. Hav Line Vessels kommende hybridfartøy vil bringe fisken direkte fra oppdrettsanlegget til Danmark. Enova støtter slaktebåten med 6,5 millioner. – Skal Norge vokse som oppdrettsnasjon, må...