Cxense Display

Author: Odd Henrik Vanebo

Nytt forskningsprosjekt om nullutslippshavner

Kystverket er med på et nytt forskningsprosjekt som skal stake opp kursen mot nullutslippshavner. Et nytt forskningsprosjekt ledet av SINTEF skal se nærmere på hvilke muligheter og barrierer havner møter for å kunne bli...

Kystrutens miljøkrav skjerpes ikke nå

KrF vil ikke stemme for Ap-forslaget om å stille strengere miljøkrav til kystruten. Partiet frykter kravene ville ha gått ut over den planlagte anbudsprosessen. – Vi er opptatt av å stille strenge og realistiske...

Fortviler over nyordning for fiskerihavnene

Havnestyre og yrkesfiskere fortviler over at eierskap og ansvar for fiskerihavnene skal overføres fra staten til regionene fra 2020. Det skriver NRK.no: Vardø havnestyre mener det har blitt vedtatt uten debatt, og går sterkt...

Hurtigruten Svalbard + Stordalen = Sant

Maritimt og havnerelaterte prosjekter kompenserer stadig mer for bortfallet av arbeidsplasser i kullgruvene. Reiseliv er nøkkelen, med Hurtigruten Svalbard som en ev de viktigste aktørene. Siste tilskudd er et nyetablert samarbeid mellom Hurtigruten og...

Horten 3. testområde for autonome fartøy

Samarbeidspartnere har signert avtale om å etablere et testområde for autonome fartøy i Horten. Med det har Norge tre testområder av dette slaget, melder Kystverket. Det er Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Kongsberg Maritime AS, Forsvarets Forskningsinstitutt,...

Styrker laget med logistikkspesialist

– Vi er utrolig glade for å ha Turid Næss på plass. I NCL er vi opptatt av å utvikle en virksomhet som er logistikkfaglig sterk og kommersielt oppegående, og vår nye kollega styrker...

Utredet alternative drivstoff i havn

I høst har Norske Havner sammen med seks havner utredet muligheter og utfordringer knyttet til alternative drivstoff i havn. Prosjektet Infrastruktur for Alternative Drivstoff i Havn var delfinansiert av Kystverket. Utgangspunktet for prosjektet var at...

Ny ro-ro-kai på Polarbase

Fortgangen i Statoils Johan Castberg-utbyggingen, er grunnlaget for at NorSea Group har besluttet å bygge nytt kaianlegg i samarbeid med Hammerfest Havn KF ved Polarbase i Hammerfest. Utbyggingen er kostnadsberegnet til 60 millioner kroner, melder...

Kystruten inn i klimaframtiden

Mer miljøvennlige skip, tilrettelagt for landstrøm og uten bruk av tungolje. Det er noen av kravene som må innfris for skipene som vil trafikkere kystruten mellom Bergen og Kirkenes. I den nye anbudsutlysningen sørger...

Restaurerer Skur 29

Skur 29 på Nordre Akershuskai som huser senter for maritimt kultur- og vernearbeid, skal oppgraderes. Det melder Oslo Havn KF: – Den maritime kulturhavna i Oslo har en viktig oppgave i å ta vare...