Author: admin

Havnemagasinet 05-20

I den siste utgaven av Havnemagasinet kan man blant annet lese om oppstarten av direkteseilinger med fersk laks fra Midt-Norge til Europa i regi av Kysthavnalliansen. Milepælen er nådd. Nå starter den aller viktigste...

Disse vil lede Helgeland Havn

Det var 19 søkere til stillingen som havnedirektør i Helgeland Havn da søknadsfristen gikk ut. En av disse har senere valgt å trekke søknaden, og en stor del av søkermassen har også fått aksept...

Havila Kystruten ber om utsatt seilingsstart

Havila Kystruten har søkt Samferdselsdepartementet om ikke å seile med erstatningsfartøy fra januar 2021. Administrerende direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll, sier koronapandemien og reiserestriksjoner gjør at det er behov for færre skip på...

NTP – Samferdselsministeren har fått nye svar

Samferdselsdepartementets virksomheter leverer i dag oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjekter de har foreslått å prioritere. – Dette er et viktig grunnlag for vårt videre arbeid og som vil hjelpe oss...

Samarbeider om å nå målene for grønn skipsfart

I et nyetablert samarbeidsforum skal offentlige aktører jobbe sammen for å hjelpe den maritime næringen med å nå ambisjonene om halverte klimautslipp. Nylig var det duket for første møte i det nye samarbeidsforumet, bestående...