Author: admin

Boreal satser elektrisk

36 elektriske turbusser skal erstatte like mange dieselbusser, og et fergesamband i Rogaland blir helelektrisk. Enova bidrar med nærmere 90 millioner kroner til kjøretøy, fartøy og ladeinfrastruktur når Boreal nå vil elektrifisere persontransport på...

Endelig klart for «Rygeelektra»

Rederiet Rødne tok i slutten av april stolt tatt imot verdens raskeste, elektriske katamaran. Den skal nå gi grønn turisme et tydelig symbol i Ryfylkefjordene. I en ellers mørk reiselivshverdag, preget av koronautbruddet, var...

Flagger om MS «Oslofjord»

Fjord Line kunngjorde i mars en intensjon om å endre flagg på ett av sine fire skip fra det danske skipsregister DIS, til det norske skipsregister NOR. Dette er nå besluttet å gjennomføre. Årsaken...

Ny prisliste ute på høring

Forslag til ny prisliste for Grenland Havn IKS med virkning fra 1. januar 2021 er nå ute på offentlig høring. Administrasjonen i Grenland Havn IKS har lagt frem et forslag til endringer i prisliste...

Rekordhøy ordrebok

En gammel traver i havne-Norge, entreprenøren NRC Group, har lagt frem kvartalsresultatene for første kvartal. Omsetningen endte på 1,25 milliarder kroner, noe som er opp elleve prosent fra 2019 som følge sterk vekst i...

Stabilt for FREJA – vekst i Norge

Transport- og logistikkvirksomheten FREJA Transport & Logistics Holding A/S løfter resultatet for 2019. Igjen er det datterselskapene i Norge og Finland, som leverer resultater over markedsnivå. I 2019 skuffer det svenske selskapet, til tross...

Ny økonomisjef i Trondheim Havn

21 søkere hadde lyst på jobben som økonomisjef i Trondheim Havn. Valget falt på en kandidat med mange års erfaring fra økonomifaget. Den nye økonomisjefen Geir Ove Frostad kommer fra stillingen som økonomiansvarlig i...

Norsk skipsfart klimanøytral innen 2050

Skipsfarten står for 2,2  prosent av de globale klimagassutslippene. Nå vil norske rederier gå foran og ta lederskap i kampen mot klimautfordringene. Innen 2050 er målet at hele den norske flåten skal være klimanøytral....

Forventer prosess for åpning av fergetrafikken

Vi går inn i høysesongen for norsk reiseliv og for fergerederiene. De internasjonale fergerederiene generer over 70 prosent av sitt årsresultat i denne perioden. Fortsatt stengte sjøgrenser vil derfor innebære ytterligere betydelig tap både...