Author: admin

Havnemagasinet 06-19

Årets siste utgave av Havnemagasinet er på tur ut i postkassene til våre abonnenter og i denne utgaven kan du lese mer om de strenge kravene som Miljødirektoratet stiller i forbindelse med at innseilingen...

Havnemagasinet 05-19

I den nyeste utgaven av Havnemagasinet – 05-19 – har vi mye spennende å tilby våre lesere. Hovedartikkelen denne gangen går på dybdedata og hvordan detaljerte dybdedata kan brukes som en innovasjon i havnene....

Havnemagasinet 04-19

I den siste utgaven av Havnemagasinet følger vi opp tidligere artikler om flytting av gods fra vei til sjø, og ikke minst frakt av sjømat via sjøveien. Vi har utfordret direktøren i Hirtshals havn...

Havnemagasinet 03-19

I nyeste nummer av Havnemagasinet kan du lese en fyldig reportasje fra Norske Havner fagseminar i London i slutten av mai. Resultatene av en undersøkelse om bruk av landstrøm i norske havner ble presentert,...

Øvelse Oslofjord Drøbak 2019

I forkant av årets båtsesong vil det denne uken bli avholdt en stor samvirke-øvelse i indre Oslofjord der alle relevante nød- og redningsetater vil delta. God samhandling mellom nød- og redningsetatene er nødvendig for...

Ny havne- og farvannslov

Regjeringen legger i dag frem forslag til ny havne- og farvannslov. Den skal forbedre vilkårene for sjøtransport, bidra til å nå transport- og næringspolitiske mål og ivareta miljøhensyn.   – Konkurransen om sjøarealene har...

Et godt år for Color Line

Color Line hadde i 2018 en omsetning på over fem milliarder kroner, og et driftsresultat (EBIT) på 686 millioner kroner. Det gode resultatet i 2018 skyldes blant annet økt inntjening per kunde, vekst i...