Søker Einar Olsens etterfølger

I løpet av neste år skal Einar Olsen tre til side som direktør for havna i Drammen. Havneselskapet har derfor satt i gang jakten på hans etterfølger.

Einar Olsen kom til Drammen Havn på forsommeren i 1997 og etter 25 år i havna er tiden kommet for å overlate den videre satsingen til nye krefter. I utlysningen av stillingen fremheved det at havnedirektører skal ivareta Drammen Havns rolle som samfunnsbygger lokalt, regionalt og nasjonalt. Den som tilsettes vil arbeide med viktige markedstrender innen samfunn, logistikk, teknologi og miljø. Ikke minst fremheves det videre at Drammen Havn har utviklet en robust strategi som tar høyde for ulike framtidsscenarier, avhengig av hvordan markedstrendene utvikler seg.

Det påpekes at det er vedtatt å utvikle havnas infrastruktur og tjenestetilbud og at det skal investeres opp mot 750 millioner kroner slik at Drammen havn blir en pådriver for miljøvennlig transport og bærekraftige havneoperasjoner.

Den nye havnedirektøren får ansvaret for å lede utviklingen og sikre at havna tilbyr effektive og lønnsomme havneaktiviteter, som vil gi trygge og spennende arbeidsplasser for havnas medarbeidere. En del av arbeidet vil handle om å utvikle organisasjonen slik at den blir i stand til å levere på de strategiske målene. Dette innebærer blant annet å utvikle organisasjonens kapasitet og kompetanse innenfor det kommersielle- og bedriftsøkonomiske områder. Havnedirektøren vil dermed ivareta både de tradisjonelle områdene innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, i tillegg til å utvikle en mer forretningsorientert tilnærming til sitt mandat.

Søknadsfristen er 19. januar.