Havnemagasinet 06-21

Den siste utgaven av Havnemagasinet i 2021 er nå i postkassene til våre abonnenter.


Denne utgaven er breddfull med stoff fra havnebransjen og du kan blant annet lese mer om hvordan det er med bryggesjauerne fem år etter at Holship-saken fikk sin avgjørelse i Høyesterett. Dette er også tema i juss-spalten vår.
Videre retter vi særskilt fokus på Egersund havn, hvor det nå er mange prosjekter på gang som gir den tradisjonelle fiskerihavna mange flere ben å stå på.

Vinteren er her for fullt og med det kan det bety isete og glatte arealer på havnene. Vi viser dere løsningen som gjør ferdselen trygg på kaiene selv på dager hvor frosten normalt sett kan gjøre det farlig glatt.

Vi ser også nærmere på det nye fergetilbudet som kommer mellom Kristiansand havn og kontinentet, endringer i havnenes tilhold hos myndighetene som følge av endringer i departementsstrukturen og

Prosjektet Norsk digital havneinfrastruktur er igangsatt og vi vil over en artikkelserie se nærmere på utviklingen av dette. Første artikkel står i denne utgaven.

Ellers er det mange øvrige saker som gjenspeller aktiviteten rundt havnedriften i Norge, og også noen sideblikk til hva som skjer også i øvrige nordiske land.

Alle vår abonnenter får også med kalender for 2022 med denne utgivelsen.

Er du ikke abonnent kan du se hvordan du kan bli det ved å trykke på «abonnement-fanen» øverst på siden her.