Forlenger smittefri billettordning

– Smittesituasjonen er uoversiktlig og det er nødvendig å forlenge enkelte tiltak for å redusere spredeningen av covid-19-viruset. Derfor gjør Samferdselsdepartementet det mulig med skiltgjenkjenning eller AutoPASS-brikke som betaling for fergereiser også utover i 2022. – Denne ordningen gjør det tryggere både for passasjerene og fergemannskapet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I statsråd i dag la regjeringen frem forslag om å forlenge den midlertidige loven som gjør det mulig med smittefri billettering på fergene. I lovforslaget er det lagt opp til at ordningen kan vare frem til 1. juli 2022.

Lovaengir Statens vegvesen og fylkeskommunene mulighet til å benytte skiltgjenkjenning eller AutoPASS-brikke for å kunne kreve inn betaling for fergereiser i stedet for manuell betaling. Denne ordningen har vært i bruk siden april 2020, noe som har vært viktig for å kunne drifte fergene med nødvendig mannskap og samtidig sikre inntekter fra fergene.

– Ordningen med skiltgjenkjenning har fungert godt. Kontakten mellom passasjerer og fergemannskap er redusert, og de reisende får betalt for seg på en trygg og effektiv måte. Vi er for tiden i ein situasjon med økende smitte i samfunnet og stor belastning på helsetjenestene. Regjeringen oppmoder folk til å avgrense nærkontakt med andre. Kontakt med mannskap på ferger er intet unntak, og det er nødvendig å holde frem med tiltak her for å sikre drift av fergesambandene, sier samferdselsministeren.

Dagens  midlertidige  lov blir opphevet 1. januar 2022 dersom den ikke blir endret.
– Vi har fått ei rekke forespørsler fra næringen, fylkeskommunene og andre saken vedkommer om å forlenge ordningen på grunn av smittesituasjonen. Vi lytter til de som jobber med dette og kjenner på utrygghyet i sin hverdag, sier Nygård.

Selv om forslaget er å oppheve loven 1. juli 2022, kan ordningen likevel bare brukes av Statens vegvesen og fylkeskommunene så lenge det er et behov for å hindre smitte av koronaviruset på fergene.