Kompenserer kollektivtransport

Pandemien har ikke utviklet seg slik man hadde håpet. Nå er det innført nye nasjonale tiltak for å begrense smittespredningen i samfunnet. Regjeringen regner derfor med at færre reisende kommer til å bruke kollektivtransport og går derfor inn for å kompensere kommersielle båtruter for reduserte billettinntekter ut mars 2022.


– Dersom smitteverntiltakene tilsier det, vil regjeringen vurdere en ytterligere forlengelse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Pandemien og mer bruk av hjemmekontor har gitt nye reisemønstre. Dette vil føre til endringer i kollektivtilbudet, men vi må først vite mer om hva den nye normalen vil være før vi tilpasser oss. Dersom vi kutter rutebudene for mye for tidlig, risikerer vi å miste reisende som ellers ville vendt tilbake, sier samferdselsministeren.

Regjeringen vil nå vurdere bevilgningsbehovet for den økonomiske kompensasjonen til togselskaper og kommersielle buss- og båtruter for reduserte billettinntekter frem til og med mars neste år. Regjeringen vil legge frem et forslag om dette for Stortinget.