Landstrømkroner til fem prosjekter

Oslo Havn KF får til sammen 32,4 millioner kroner i Enovastøtte til bygging av landstrøm i hovedstaden. Landstrømanleggene rettes mot cruiseskip på Revierkaia og mot containerskip i Sydhavna. I tillegg går Enova inn med statlig støtte til tre andre anlegg langs kysten.

Revierkaia skal tilrettelegges for landstrøm til cruiseskip og er blant prosjektene som får støtte fra Enova.

Dette er Enovas tolvte utlysing for investeringsstøtte til landstrøm siden 2016. Gjennom disse rundene har Enova gitt støtte til 114 landstrømprosjekter med over 800 millioner kroner.
– Enova arbeider for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Landstrøm er i så måte et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport. Det er ekstra gledelig å kunne bidra til at cruisetrafikken inn til hovedstaden reduserer sine utslipp, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.

– Jeg er meget glad for at Oslo Havn prioriteres av Enova, både når det gjelder støtte til landstrøm for cruise og til containerskip. Oslo Havn har svært ambisiøse klimamål og skal redusere totalutslippene i havna med 85 prosent innen 2030. Enovas støtte vil være et viktig element når havnestyret skal beslutte om vi skal etablere landstrøm for cruise og containerskip, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn.

Dette er de fem prosjektene som får støtte:

Støttemottaker Sted Støttesum
Fjuel Tromsø AS Utbygging av landstrømanlegg Troms Fryseterminal, Tromsdalen 2 050 000
Fjord Base AS Landstrøm Kai D 3 200 000
Oslo Havn KF Landstrøm til containerskip på Sydhavna 4 900 000
Frøya kommune Investeringsstøtte til infrastruktur for strøm for havneopphold og lading 6 870 000
Oslo Havn KF Landstrøm til cruiseskip på Revierkaia i Oslo 27 500 000
Sum 44 520 000

 

Landstrømanleggene skal være i drift senest desember 2023.