Perimetersikring av Sydhavna

Oslo Havn har gjennomført et forprosjekt med henblikk på å etablere en hensiktsmessig perimetersikring av Sydhavna og virksomhetene der. Nå er de ute med konkurranse for å finne leverandør av tjenester opp mot dette. 

Gjennom forprosjektet og videre kartlegging har Oslo Havn laget et detaljert prosjekteringsunderlag inkludert kartskisser med ønsket kameradekning/plassering, høyoppløst ortophoto, dronefoto, 360 graders punktfoto samt en 3D-modell av havna. Dette underlaget vil bli tilgjengeliggjort for valgt leverandør etter kontraktsinngåelse for videre benyttelse i prosjektet.

Prosjektet tar utgangspunkt i dagens eksisterende systemer i havna, Lenel Onguard og Milestone Xprotect, hvor disse skal oppgraderes og utvides. Utskifting av flere typer elektroniske/elektromekaniske låsesystemer, er også en del av prosjektet. Disse skal byttes til et homogent miljø for elektroniske dørlåser som skal integreres med Lenel Onguard.

Anskaffelsen dekker også videre drift, service og mulige utvidelser av eksisterende systemer og komponenter innenfor samme produktspekter. Det er satt frist til 6. januar for dem som ønsker å inngi tilbud.