– Satsingen på sjøtransport uteblir i ny regjerings budsjett

– Med de forventningene den nye regjeringen har laget til satsing på sjøtransporten var det skuffende lite nytt i dette budsjettforslaget, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

– Vi forstår at det er kort tid å gjøre omfattende grep på. Men at en ikke har spandert en eneste ny million på tilskuddsordningene for godstransport på sjø, er skuffende, sier Gammelsæter.

Kjell Olav Gammelsæter

Videre kan det se ut til at innretningen på avgiftspolitikken favoriserer lastebil fremfor norsk kystfart. Det gir i så fall nok et uheldig utslag for sjøtransporten her til lands. Når en øker CO2-avgiften så betydelig som en gjør, må en iallfall passe på at det blir likebehandling mellom transportformene.

Noe av det man finner positivt er at det avsettes mer midler til ENOVA, blant annet til utvikling av grønn skipsfart, og at nettolønnsordningen forbedres.