– Andøy kommune er en av Nordlands større fiskerikommuner, og det er kort avstand fra Andenes havn ut til rike fiskefelt. Regjeringen vil prioritere Andenes havn, og sørge for at planlegging av prosjektet nå kommer skikkelig i gang, et arbeid som vil måtte ta noe tid på grunn av den nedbyggingen som har skjedd på planleggingskapasiteten i Kystverket de siste årene. Ambisjonen er likevel at spaden stikkes i jorda i løpet av 2023, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Det er behov for utdyping i innseilingen og i deler av havnebassenget i. Dette vil bedre sikkerheten, fremkommeligheten og liggeforhold for både kystflåten og industriflåten i havna. Prosjektet omfatter også merking og skjerming, og det er prioritert i Nasjonal Transportplan 2022-2033 med oppstart i første seksårsperiode. Samlet investeringsramme for tiltakene er anslått til 440 mill. kroner.

– Andøya står i en krevende omstilling når Forsvaret legger ned flystasjonen i 2023, og Andenes havn er et viktig bidrag til videre utvikling av Andøya-samfunnet. Utbedring av havna er et av de prosjektene som har vært høyt  prioritert lokalt, noe det er viktig for oss å lytte til når vi skal bidra fra statens side til et vellykket omstillingsarbeid i Andøy, sier Odd Roger Enoksen (Sp).