Havnemagasinet 05-21

Igjen er det et nytt nummer av Havnemagasinet på tur ut i postkassene til våre abonnenter og i Havnemagasinet 05-21 har vi solid dekning av høstens utgave av Havnekonferansen. Endelig er det igjen mulig med fysiske møteplasser og i år også med tidenes beste innhold.

Videre i denne utgaven kan man lese mer om grenseoverskridende havnesamarbeid og landstrøm for containerskip.

Vi forteller også suksesshistorier fra Sandnes havn og vi hører nærmere om hvorfor organisasjonen Norske Havner ønsker å stressteste siste versjon av Nasjonal transportplan. Vi har som seg hør og bør også vært på Norske Havners fagseminar og herfra beretter vi om hvordan havnene kan være en sentral aktør i bærekraftsarbeidet. Vi ser også nærmere på en makroanalyse som er gjort av havnerollen og hvordan denne er i endring.

I juss-spalten tar advokat Brynjar Østgård for seg problematikken med hensetting av fartøyer, noe man ser oftere og oftere i havnene. Artikkelen er en innledning på en fortsettelse, hvor Østgård vil se på noen konkrete tilfeller i senere utgaver.

Kjenner du at dette er noe du føler du går glipp av siden du ikke er abonnent? Bli abonnent ved å sende en e-post til abonnement@havnemagasinet.no

Skal du innom Transport og logistikk på Gardermoen i neste uke kan du stikke innom stand nummer 30 og hente deg et eksemplar.