STATSBUDSJETTET: – Nytt selvmål for sjøtransporten

Kysthavnalliansen mener statsbudsjettet for 2022 er et nytt selvmål for sjøtransporten. De mener samferdselsminister kan sette ballen i nærmest åpent mål.

Ann Iren Holm Rise, daglig leder i Kysthavnalliansen.

Den midtnorske Kysthavnalliansen har i en årrekke jobbet for å flytte mer av godstransporten over på kjøl, for å gi både tryggere veier med bedre plass til person- og kollektivtransporten. I fjor ble en milepæl nådd i arbeidet, da en ny tilrettelagt pilotrute ble startet for sjøveis eksport av fersk laks til Europa og import av fersk frukt og grønt til Midt- og Nord-Norge. Sammen med vareeiere, rederier og norske lastebileiere har Kysthavnalliansen vist at det er mulig å flytte store varestrømmer fra vei til sjø ved å oppfylle helt spesifikke krav til kvalitet, hastighet og pris.
– Dette er i tråd med statens ambisjon om å flytte lange godstransporter over 300 kilometer til sjø og jernbane. Politikernes godsoverføringsmål feirer snart 40 år, uten at de så langt har fått ballen i mål, sier Ann Iren Holm Rise, daglig leder i Kysthavnalliansen.

Fjorårets forslag til statsbudsjett, var en gedigen skuffelse for sjøtransporten. Avtroppende samferdselsminister Knut Arild Hareide lovet likevel en satsing på sjøtransport i ny Nasjonal Transportplan (NTP)  I mars i år ble ny NTP vedtatt, med en anbefaling om å bevilge 143 millioner kroner årlig (årene 2022- 2027) til Kystverkets tilskuddsordninger for sjøtransport, en økning fra 97 millioner kroner fra 2020. I sitt siste samferdselsbudsjett, viser Hareide sin fasit: Totalt 87,9 millioner kroner foreslås til tilskuddsordningene for sjøtransporten. Det er ni millioner mindre enn det som ble brukt i 2020, og 38 prosent lavere enn forventingen i ny NTP.
– Det er dessverre grunn til å spørre om hva sjøtransporten egentlig skal med Nasjonal transportplan. En rapport fra Menon Economics viser at de faktiske bevilgningene til kystformål over statsbudsjettet har vært vesentlig lavere enn foreslått i NTP i begge de siste fireårsperiodene. Statsbudsjettet 2022 viderefører tradisjonen med brutte løfter til sjøtransporten, mener Holm Rise.

Samferdselsministre har tradisjonelt forklart kutt med at tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø ikke har blitt brukt opp.
– Det har statsrådene hatt rett i. Men det skyldes at dagens ordning ikke gir reell risikoavlastning for rederiene i en oppstartsfase, og at bevilgningene er så små og usikre at mange vegrer seg for å sette i gang kompliserte søkeprosesser, forklarer Holm Rise.
Hun mener Kysthavnalliansen og deres samarbeidspartnere det siste året har demonstrert hvordan store godsvolumer og tusenvis av vogntog kan flyttes vekk fra norske veier. Hun håper at en ny regjering vil bidra til at etablerte stimuleringsordninger fungerer etter hensikten, og at de allerede begrensede NTP-rammene til sjøtransport i det minste opprettholdes.
– En ny samferdselsminister er i posisjon til å kunne bli den første som får utligning på Stortingets 40 år gamle godsoverføringsmål, fastslår Holm Rise.