STATSBUDSJETTET: – Skuffende avskjedshilsen

Regjeringen foreslår store kutt i tilskuddsordningen for norske sjøfolk. En ordning som også er helt avgjørende for det grønne maritime skiftet, påpeker Maritimt Forum.

– Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er ikke bare det fremste virkemidlet for å bevare norsk maritim kompetanse, den er også viktig for å sikre den erfaringsbaserte kompetansen som er avgjørende dersom vi skal vi lykkes med det grønne maritime skiftet. Et skifte regjeringen har uttalt vi ikke bare skal være best på, men et skifte som skal sikre ny verdiskaping og nye grønne jobber, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Som i fjor havnet tilskuddsordningen for norske sjøfolk (nettolønnsordningen) under sparekniven. Da ble kuttforslaget reversert gjennom Fremskrittspartiets budsjettavtale med regjeringspartiene.
– Vi bretter opp ermene på nytt, og vi fester vår lit til at Arbeiderpartiet og Senterpartiet står fast på det de sa i valgkampen og styrker tilskuddsordningen, sier Engan.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å senke makstaket for seks av modellene i tilskuddsordningen; skip i NOR, petroleumsskip i NOR, seilskip i NOR, passasjerskip i NOR i utenriksfart, skip i NOR som betjener strekningen Bergen-Kirkenes og konstruksjonsskip i NIS. Tilskuddsmodellen for NIS lasteskip i utenriksfart foreslås avviklet. Rederier som tidligere har mottatt støtte gjennom tilskuddsmodellen for NIS lasteskip i utenriksfart, vil fortsatt kunne motta støtte gjennom tilskuddsmodellen for skip i NIS.