STATSBUDSJETTET: – Mye å glede seg over

921 millioner kroner i forslaget til Statsbudsjett for 2022 til kystformål er satt av til nyanlegg og større vedlikehold (Post 30). Det meste av dette går til å gjøre den viktige sjøvegen bedre og sikrere.

– Dette forslaget til Statsbudsjett inneholder mye å glede seg over. Det er ingen tvil om at sjøvegen er en viktig satsing i regjeringen sin samferdselspolitikk, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Av de 912 millioner kronene går nær halvparten, 440 millioner kroner, til Stad skipstunnel. Om lag 180 millioner kroner er satt av til investeringer i farvannet, altså merking, utdyping eller skjerming. Det er dessuten satt av 83 millioner kroner til fornying og modernisering av navigasjonsinfrastrukturen.
– At små og store tiltak som naturlig hører sammen blir satt i sammenheng gjør det mulig for oss å gjennomføre prosjektene på den mest optimale måten. Da kan vi legge anskaffingsstrategier som gir stordriftsfordeler og er mer interessante for leverandørene – og vi vil rett og slett kunne redusere kostnadene, sier kystdirektør Einar Vik Arset.