Jakter på havnespy

Før helga var Havforskningsinstiuttet og Bergen Havn på tokt i og rundt havnepassenget med ROV-kamera, på jakt etter den beryktede japanske sjøpungen Didemnum vexillum, også kalt havnespy. Havnespy ble oppdaget første gang ved Engøysundet i Stavanger havn i 2020, og det har spredd seg til andre steder på Vestlandet. Blant annet er den innvaderende arten funnet utenfor Haugesund og Askøy.

Illustrasjonsfoto: Wikipedia.

– Havnespy er som en pest, sier forsker ved Havforskningsinstituttet Vivian Husa.  Denne japanske sjøpungen har stort invasjonspotensial og stor negativ effekt på miljøet, forklarer hun.
Store gule flak brer seg på havbunnen og dreper alt liv under. De kloner seg selv og mangedobles i størrelse på få dager. Arten har spredt seg som ild i tørt gress over store deler av verden de siste årene.
Havforskningsinstituttet forventer at fremmedarten kan skape problemer for blåskjelldyrkere ved å dekke til blåskjellene, og på oppdrettsanlegg ved å gro på nøtene,

De stedene som organismene er funnet er alle steder med mye skipstrafikk, og siden havnespyet kan vokse på båter som går opp og ned langs kysten, kan det spre seg raskt.

– I Bergen havn er det mye skipstrafikk, og for oss er det viktig å finne ut om arten også har spredd seg hit, forteller miljøleder Even Husby i Bergen Havn.
Bergen Havn har lenge forbudt skipene som besøker havna å drive med skrogvask inne i havna, fordi man ikke ønsker at for eksempel fremmede og uønskede arter skal etablere seg.
– Mange av skipene som besøker Bergen Havn går i internasjonal fart, og fremmede arter kan feste seg til skrogene. Det sier seg selv at dersom uønskede arter sitter fast på et skipsskrog som så blir renset og vasket inne i havnen, så er det en ekstra stor fare for at disse artene får grobunn her, sier Husby.
Ni lokaliteter rundt Bergen sentrum, fra Sandviken til Dokken, og også på Laksevåg ble undersøkt, og så langt er det ingen funn på disse lokalitetene.
– Vi har nå noen referansepunkter rundt byen, og vil følge med om det eventuelt skjer en etablering, sier Even Husby.