Omtrent 1 million kroner blir fordelt på ulike prosjekter i Norge hvert år. Alt fra små prosjekt med 20-30 deltakere, til større arrangement som når ut til flere tusen deltakere har fått støtte tidligere. Målet med tilskuddsordningen er å hindre at liv går tapt på sjøen, i elver og i nærheten av vann. Lag og organisasjoner fra hele Norge oppfordres til å søke.
– Med rekordstor aktivitet på sjøen de siste par årene, gjør de frivillige en uvurderlig innsats for å spre gode holdninger om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

– Barn og unge er flinke til å ta til seg ny kunnskap, og kan bidra til å dele sine gode holdninger med sine familiemedlemmer, legger han til.
De som får støtte via tilskuddordningen får mulighet til å bestille oppgaveheftene «Sjøvettboka» og «Vannviktig» som er til stor nytte i sjøvettopplæringen. Innholdet er tilpasset ulike aldersgrupper. En kan også bestille blyanter, sjøvettbuffer og gule markeringsvester til instruktører.

Sjøfartsdirektoratet har også et gratis spill for iPad og iPhone som kan brukes i sjøvettopplæringen. Det heter «Sjøvettspillet» og er gratis i Appstore og Google Play.
Søknadsskjema for 2022 finner du på Sjøfartsdirektoratets nettsider. Her finner du også tilskuddsordningens retningslinjer og vilkår for å søke.