Støtte til 15 hydrogenprosjekter innen maritim transport

15 prosjekt får opp til en million kroner hver i støtte fra Enova for å utrede muligheten for å produsere hydrogen fra fornybar kraft til bruk i maritim sektor. Forprosjektene skal bidra til å utvikle knutepunkter for hydrogenproduksjon langs norskekysten. Senere i år lyser Enova ut en større konkurranse om investeringsstøtte for slike knutepunkter.

Illustrasjon: Østensjø

 

– Det er gledelig å se at markedet viser en så stor interesse for denne satsingen. Hydrogen har et stort potensial innenfor maritim transport og nå har vi et godt grunnlag for å arbeide videre med å utvikle hydrogen til en kostnad som brukerne kan bære, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.De 15 prosjektene fordeler seg langs skipsleden fra Tromsø i nord til Fredrikstad i sør. Nå får hver og en av disse mulighet til å arbeide ut sitt prosjekt enda mer detaljert.

– Forprosjektstøtten skal gi aktørene tid til å jobbe med markedsgrunnlaget samt utrede tekniske og finansielle løsninger som gjør at grønn hydrogen blir gjort tilgjengelig i maritim sektor, sier Nakstad. Han understreker betydningen av at Norge får etablert knutepunkt for hydrogenproduksjon langs kysten:

-Det er ikke regningssvarende å flytte hydrogen langt per i dag, og skal vi lykkes med å ta i bruk grønn hydrogen som energibærer for maritim sektor bør dette produseres lokalt. Da er det avgjørende å vite hvilket markedsgrunnlag man har.

 

Enova har vurdert hvert prosjekt ut fra kvalitet, modenhet og hvilken gjennomføringsevne prosjektet kan skilte med.

– Det er gjennomgående gode prosjekt som får denne forprosjektstøtten. Det er helt tydelig at norske bedrifter og innovasjonsmiljø ønsker å bidra til omstillingen i maritim sektor, sier Sigmund Ø. Størset, seniorrådgiver i Enova.

Totalt mottok Enova 29 søknader til utlysningen, hvorav altså 15 nådde opp i konkurransen om midler. Størset synes det er ekstra gledelig at både den totale mengden søknader samt de som får støtte, viser en stor geografisk spredning.

– Selskap og grupperinger fra hele landet har vist interesse for å delta. Vi tolker det som at aktørene ser mulighetsrommet for et potensielt hydogenmarked i hele kyst-Norge.

Men forprosjektet er bare forstadiet på Enovas hydrogensatsing. I desember tar statsforetaket sikte på å lyse ut en større konkurranse om investeringsstøtte til hydrogenproduksjon i maritim sektor. Her vil det også være mulig å delta for aktører som ikke har fått forprosjektstøtte.

-Vi ser en bred interesse i Norge for bruk av hydrogen i maritim sektor, og dermed for hydrogenproduksjon til dette kommende markedet. Vi regner derfor med at det blir knallhard konkurranse om midlene. Men slik må det være. Det viktigste nå er at vi realiserer hydrogenproduksjon til markedet gjennom de første knutepunktene langs kysten, slik at vi får demonstrert teknologi og bruk av hydrogen som nullutslipp drivstoff i skip sier Størset.

Enova setter av maks 150 millioner kroner i støtte pr. prosjekt til hovedkonkurransen og forventer at to  til fire prosjekter får investeringsstøtte.

Her er de 15 prosjektene:

Prosjekteier Prosjekttittel Plassering av knutepunkt: Fylke
Borg Havn IKS Hydrogenproduksjon Borg Havn Fredrikstad Viken
Glencore Nikkelverk AS Forprosjekt hydrogenknutepunkt Agder Kristiansand Agder
Green H AS Kristiansund Nærlokalisert hydrogenknutepunkt Kristiansund Møre og Romsdal
Green Industry Cluster Norway Forprosjekt hydrogenknutepunkt Grenland Grenland Vestfold og Telemark
Htwo-Fuel AS HTWO-FUEL – Hydrogenknutepunkt på Lutelandet Lutelandet Vestland
Hydro Hydrogen AS Fuel for zero – leading maritime to zero-emissions
Hydrogen Solutions AS Forprosjekt Hydrogenhub Egersund Egersund Rogaland
Hyfuel AS Hydrogenknutepunkt på Fjord Base Kinn Vestland
Mosjøen og omegn Næringsselskap KF Hydrogen-hub Helgeland Mosjøen Nordland
North Ammonia AS North Ammonia sitt Arendalsprosjekt Arendal Agder
Norwegian Hydrogen AS Etablering av maritime knutepunkt for hydrogen på Vestlandet Møre og Romsdal Møre og Romsdal
NTE Energi AS Hydrogenknutepunkt Rørvik Fra pilot til marked Rørvik Trøndelag
Statkraft AS Maritim Hydrogen HUB Mo i Rana Mo i Rana Nordland
Troms Kraft AS Prosjekt Neptun – Grønn maritim drivstoffproduksjon i Tromsø Tromsø Troms og Finnmark
TrønderEnergi Kraft AS Hydrogenknutepunkt Midt-Norge Midt-Norge Midt-Norge