To havneprosjekter kjemper om pris

Juryen har gjort sine vurderinger og har kommet fram til fem prosjekter som er videre som finalister til Landskapsarkitekturprisen 2021. Av de fem finner vi to prosjekter i Oslo havn.

Foto’: Hans K. Riise/Oslo Havn.

De to havneprosjektene som har falt i smak hos juryen er, Bekkelagsbadet og Trettenparken.

Bekkelagsbadet en en del av Oslos havneområder som er gjort om til friluftsområde til glede for fellesskapet. Utgangspunktet for formgivningen av Bekkelagsbadet har vært å reetablere tilgjengeligheten til fjorden og forsterke den eksisterende grønnstrukturen og området ble raskt et yndet reisemål for nære og fjerne bade- og aktivitetsgjester i alle aldre. Det er fokusert stort på gjenbruk i materialbruken, med trevirke, stein og gamle snurrepiperier fra havneindustrien integrert i anlegget.

Trettenparkene er en del av Havnepromenadeprogrammet, og i forbindelse med markeringen av Oslo som europeisk miljøhovedstad i 2019, etablerte Oslo kommune et offentlig tilgjengelig parkanlegg for egenorganisert aktivitet ved Skur 13 på Filipstad. Tiltaket forventes å ha en varighet på to til seks år. Parken er opparbeidet med robust materialbruk med fokus på miljø og gjenbruk og fremstår for juryen som nyskapende siden det er mulig å skape unike møteplasser innenfor smale økonomiske rammer, i påvente av mer permanent utvikling.

Landskapsarkitekturprisen deles ut i Larvik 17. september, under NLAs fagdag «Endring». 23 prosjekter har blitt juryert og av disse er altså fem valgt ut som finalister. Juryen sier de er imponert over nivået på prosjektenen, hvor altså to havneprosjekter er med helt til finalen.