– Nå skal det stilles strengere kompetansekrav til de som kjører fritidsbåter med høy fart. Regjeringens overordnede målsetning med båtpolitikken er å legge til rette for et trygt båtliv, og vi har en visjon om at det ikke skal skje ulykker med omkomne eller hardt skadde med fritidsbåt. Derfor gjør vi disse endringene, sier næringsminister Iselin Nybø.


Sjøfartsdirektoratet gjennomførte våren 2021 en høring av nytt regelverk for førere av fritidsbåter. Regelverket foreslo blant annet et eget kompetansebevis for førere av fritidsbåter som kan oppnå 50 knop eller mer. Det ble også foreslått en felles teoretisk del og deretter en modul som er tilpasset enten høyhastighetsbåt (typisk RIB) eller vannscooter. I tillegg ble det foreslått en aldersgrense på 18 år for å kjøre høyhastighetsbåter.

– Trygghet, sikkerhet og samhandling til sjøs må alltid ha stor oppmerksomhet. Uavhengig av regelverk og krav er det viktig at båtbrukere selv tar ansvar og utviser gode holdninger på sjøen, sier næringsministeren.

Det er viktig å sikre tilstrekkelig dekning av kurstilbydere og instruktører før nytt regelverk trer i kraft. For at båtførere og kurssentre skal ha god tid til å innrette seg etter de nye kravene, foreslås det at nytt regelverk trer i kraft våren 2023. Sjøfartsdirektoratet har i høringen anslått en kurskostnad på om lag 3 500 kroner.