Stadig nærmere

Borg Havn rykker stadig nærmere målet om å kunne tilby landstrøm til skip som anløper havna.


To landstrømcontainere ble i nylig levert på Øraterminalen fra danske PowerCon A/S. Disse kan levere strøm med en effekt opp mot to tusen 1000 watts panelovner hver. De ulike skipene som anløper havna har forskjellige spenningsnivå og frekvens. Derfor er anlegget tilrettelagt for å kunne levere strøm i spenningsområdet fra 230 til 690 volt, med frekvens 50 eller 60 hertz.
Når anlegget står ferdig vil Borg Havn kunne levere strøm til to skip samtidig, med forskjellig frekvens og spenning. Landstrømanlegget vil ventelig bli testet og satt i drift i løpet av året.