MF «Hydra» til topps

Fergen MF «Hydra», som går på riksvegferjesambandet Hjelmeland – Nesvik, gikk til topps i årets utgave av kåringen Ship of the year. 
Dermed følger den i fotstporene til MF «Ampere» som fikk samme pris i 2014, som verdens første helelektriske fartøy.

Ship of the year har som mål å fremme norsk skipsbygging. Kåringen har siden starten på 90-tallet blitt fulgt av shippingmiljø over hele verden. Det er årlig tre kandidater i Ship of the year-kåringen. Kravet for å nominert er at skipet skal være ferdigbygget eller under bygging i Norge i konkurranseåret.

Vinneren scorer høyt på alle de tre hovedkriteriene: teknologisk innovasjon, lavutslipp og overførbarhet.
– Gjennom MF «Hydra»-prosjektet blir det etablert kunnskap, prosesser og rutiner for godkjenning som vil komme fremtidige hydrogenprosjekter til gode. MF «Hydra» har gått opp en vei som danner modell for fremtidens skipsfart, uttaler juryen.

Det var samferdselsminister Knut Arild Hareide som delte ut prisen under en overfart med vinnerfergen.

Camilla Røhme har vært Statens vegvesens prosjektleder for MF «Hydra». Hun var til stede under høytideligheten om bord på ferja.
– Gratulerer til Norled og resten av teamet bak «Hydra». Det er imponerende hvordan Norled har bidratt til å brøyte veien for å gjøre verdens maritime næring grønnere. Selskapet har vært i front på energieffektivisering, elektrifisering og nå hydrogen. Utslippsfrie ferjer er viktige bidrag for å øke tempoet i CO2-kuttene i nasjonal og internasjonal skipsfart. «Hydra» og «Ampere» er eksempler på at når besluttende politikere, ansvarlig departement, ledelse og ansatte i utøvende etat, rederiene og leverandørindustrien alle vil det samme kan det flyttes store fjell på kort tid, understreker Røhme.