Havnemagasinet 04-21

Våre abonnenter finner nå ny utgave i sine postkasser.


Der kan man lese mer om hvordan Elementpartner ferdigstilte ny kai på rekordtid på Senja.
Vi forteller om et digitalt infrastrukturprosjekt i regi av Grieg Connect, hvor Oslo Havn er prosjekteier, men hvor også en rekke andre havner er med på laget. Målet er at dette skal bli en modell som kan brukes i alle landets havner.
Enova tilbyr støtte til hydrogenprosjekter og du kan lese mer om dette på side 12.
I Mo i Rana havn er man utålmodige etter å komme i gang med ny dypvannskai, som er vedtatt i Nasjonal transportplan, og de ønsker startbevilgning så snart som mulig neste år. Fra nyttår etableres også høyst trolig et felles driftselskap mellom industrien og kommunen i Nordland.
Trondheim Havn etablerer det de kaller «Grønn bulkterminal». Vi omtaler prosjektet inngående.
Inventura leverer bidraget i vår juss-spalte i dette nummeret. De forteller hvordan man sikrer en bærekraftig entreprise for havneutbygging.
Du kan også lese mer om Oslo Havns nye oppsynsbåt «Teist». Maritime Partner, som har bygget båten, uttrykker glede over at havna er det de kaller en foregangskunde som tør satse på nye og mer miljøvennlige fremdriftssystemer.

Med denne utgaven følger også et temabilag som retter fokus på maskiner og utstyr på havna.
Her kan våre abonnenter lese om en helt ny kran som er tatt i bruk ved Rana Industriterminal, og vi forteller også nærmere om de mange fordelene det er ved smart lysbruk på havner og havneterminaler.

Hva gjør man dersom man skal gå til innkjøp av en ny havnekran til mange millioner? Vi forteller om prosessen og ser nærmere på hva som må til dersom man skal gå til anskaffelse av en mobilkran som det Karmsund Havn har gått til anskaffelse av to av.

Riktig dekkvalg på utstyr som brukes på havna er også veldig viktig. I vårt temaspesial får man mange gode tips om hva og hvorfor.
NorSea Group har utviklet sitt eget terminalstyringssystem. Sentralt i dette arbeidet var de ansatte. I Havnemagasinet leser du om prosjektet.
Fortøyning av ferger ved hjelp av vakuum er også en av de mange andre sakene man kan lese om i vårt temabilag. Cavotec er verdensledende på denne teknologien og nå er det fergeselskapet Fjord1 som har valgt å bruke dette på et travelt fergestrekk på Nord-Vestlandet.